is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Za* Hebben gegeven tot ernstige en nadeelige gevolgen, en at zij den dood kunnen berokkenen aan hen, die voort'Wnd van dergelijke cosmetica gebruik maken. ('Journal de Chimie médicale, de pharmacü et de toxicologie, 1863 Janvier.')

Russische methode voor de conservatie van vruchten, enz. de laatste tentoonstelling te St. Petersburg, trok 6 v°lgende methode van conservatie van vruchten , uitge-otlden door den maitre d’hotel van den grootvorst Nicolas, er dë aandacht der liefhebbers. Levende kalk wordt ge, Us°bt, met gecreosoteerd water , dat bereid is door in edere liter water 4of 5 droppels ereosot op te lossen; de * mag noch te veel, noch te weinig gebluscht zijn , het» men alleen door ondervinding te weten komt. R eene kist wordt nu gecreosoteerde kalk op den bof>ttl gestrooid; hierop plaatst men eene laag Vruchten, peul-Vtuchten of wat men wil conserveren, zoo als persiken, u'men j peren enz. Inde vier hoeken der kist en hier daar elders, plaatst men, in bakjes, tot poeder gebragte o<d’ Nu wordt eene tweede bed gecreosoteerde kalk er Seplaatst, waarin eveneens eene tweede laag vruchten worden. Wanneer de kist vol is, doet men er Het Sel op en sluit ze hermetisch en kan alzoo zeer goed geatlsporteerd worden. deze wijze kunnen de vruchten gedurende een geheel ln volkomen goeden staat bewaard blijven. ('Journal de Ckimie médicale 1863 Janvier.)

159