is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat 24 uren staan, filtreert de heldere vloestof door papier. roert het terugblijvende nog eenmaal met water aan , laat wederom 24 uren staan en waseht dan het opium op het filfcrum zoo lang uit, tot dat de afloopende vloeistof bijna kleur- en smaakloos is. Men laat het waterige uittreksel op een waterbad zoo ver verdampen, tot dat de vijfvoudig6 hoeveelheid van het gebruikte opiumpoeder is teruggebleven; men laat bekoelen, filtreert en behandelt het Altraat met door zoutzuur gezuiverde en vochtige dierlijke kool, tot dat de heldere, vroeger donkerbruine vloeistof nog slechts een6

bruinachtige gele kleur bezit. Men filtreert en praeoipiteert door ammonia liquida. S is aan te raden een geringe, door den reuk waar te neind1 overvloed van ammoniak toe te voegen. Men laat bef mengsel stilstaan, tot dat de ammoniak-reuk niet meer 13 waar te nemen en roert eenige malen om, ten einde bet alcaloïd zich in poedervorm en niet in kristallen kan afzef' ten, die moeijelijker uitte wasschen zijn. Het praecipitaat wordt op een bij 100° gedroogd en gewogen filtrum vet' zameld, goed uitgewasschen, op het waterbad gedroogd eIJ gewogen. Dit onzuiver morphin bevat nog narcotin en mecona3 calcicus. Men neemt hot zoo zorgvuldig mogelijk van b®t filtrum, wrijft het ineen klein mortiertje fijn, onder toevoeging van aether en brengt het mengsel ineen kookflescbj® en voegt er nu nog zoo veel aether bij, dat het fieschje, circa 30 gram inhoud heeft, voor de helft er mede gevuld lS' Men schudt hiermede goed om , laat bezinken, giet de aetb®r af en herhaalt de bewerking zoo lang, als een droppel 'al’ den aether, na verdampt te zijn, nog iets achter laat. bl® stelt alsdan de flesch op eene warme plaats , opdat de aethe* volkomen verdampe en kookt nu het terugblijvende 1,16 alcohol van 0,810 sp. gew. zoo dikwijls uit, als deze nog oplost. Het Altraat wordt in eene getareerde porceleiu®1* schaal opgevangen en daarin bij zachte warmte tot dro°c verdampt. Het gewigt van het terugblijvende , dat zuivel morphin met nog eene geringe hoeveelheid kleurstof ,s’

232