is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze oplossing geeft met ohloretum ferrieum een praecipitaat van eéne zeer donkere fleSchgroene kleur. Door bijvöe* ging vaneen gering spoor eener alcalische vloeistof wordt de kleur helder geel; zij geeft met loodzouten zeer donkergeel gekleurde lakken , en tot droog verdampt laat zij een overschot terug, dat met sterk zoutzuur bevochtigd, eene zeer levendige gele tint aanneemt.

Bij decompositie door zwavelwaterstof van de gele lak en uittrekking door water of kokenden alcohol, bekomt men vloeistoffen, waaruit na concentratie door verdamping onzuiver quercitrin zich afzondert. Eene tweede oplossing, praecipitatie door loodzout en ontleding levert de quercitrin vnj zuiver op. De vetstof bestaat uit twee vaste zelfstandigheden, waarvan de eene vrij wel oplosbaar is in kokenden alcohol van 85°, terwijl de andere daarin niet oplost. De rozen bevatten daarenboven eene zeer aanzienlijke hoeveelheid geïnterverteerde suiker (circa 20 pCt.). Deze suiker lost terzelfder tijd op als de cyanin, als men de rozen vooraf door aether uitgetrokken met alcohol behandelt. Men zondert ze van de kleurstof af door middel van acetas plumbicus basicus, welke de laatste praecipiteert tevens met eene merkbare hoeveelheid acidum gallicum. (Journal de Chimie médicale, Juin. 1863.) Methode om de alcaloïden in oliën op te lossen; door Attfield. De schrijver heeft oliezure verbindingen der alcaloïden bereid en zich overtuigd, dat deze zouten gomakkelijk oplosbaar waren in olie. Ter bereiding van deze verbindingen brengt men het goed gedroogd alcaloïd in aanraking met acidum oleïcum en houdt ze gedurende eenigen tijd op eene temperatuur beneden 212°. De oleaten zijn olieachtige vloeistoffen, welke zich in elke hoeveelheid met olie verbinden.

259