is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lassaigne en Dumas op albumidé) is reeds lang bekend. De schrijver vindt alzoo aanleiding de ergotin als een veranderd eiwitligchaam te beschouwen.

Het zoogenaamde eiwit, dat Wigge r s uit het moederkoorn afzonderde (door stremming van het koud-waterig extract des moederkoorns met behulp van warmte) is bruinzwart , hoornachtig bros, onoplosbaar in water en alcohol, reuk- en smaakloos, oplosbaar in bijtende loog en wordt daaruit door zuren gepraecipiteerd. Bij verhitting zwelt het op en verbrandt onder verspreiding vaneen reuk naar verbrande vederen. De zoogenaamde plantaardige omazoma uit moederkoorn is een week, vervloeibaar roodbruin extract vaneen eigenaardigen, bitterachtigen, specerijachtigen smaak en een reuk naar vleeschnat. Dit extract is gemakkelijk oplosbaar in water en alcohol, welke oplossing lakmoes flaauw rood maakt. Het is onoplosbaar in aether. Inde waterige oplossingen bewerken loodsuiker, sublimaat en looizuur grijsbruine, chlorwater witte praecipitaten, Alcaliën , koolzure alcaliën, kalkwater , minerale zuren, ijzerzouten , chlorbaryum, zilveroplossing , iodiumwater geven geen praecipitaten. Salpeterzuur vormt er zuringzuur uit. Bij verhitting droogt het in , zwelt op , ruikt naar geroost brood, brandt met vlam en laat eene op het laatst geheel verbrandende kooi achter. Eet moederhoorn is volgens Wigge r s zijne geneeskrachtige werkzaamheid aan dit osmazoma verschuldigd. Sedert Liebig uit vleeschnat kreatin, kreatinin , inosinzuur , melkzuur enz. heeft afgescheiden, kunnen zulke plantaardig-dieriijke alcoholische extracten , waartoe de osmazoma behoort, niet meer als zoodanig aangenomen worden. Eene naauwkeurige onderzoeking van dit zoogenaamde moederkoorn-osmazoma zal zekerlijk tot dergelijke resultaten leiden, als de analyse van vleeschnat. De moederkoornmiker vormt witte , vaste, doorzigtige kristallen (prismata obliquo-quadrilateralia sub ambolus extremis bilatero-exacuta, cujm exacutionis planities adversus majores angulos laterales versae).

274