is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar gelang het te zuiveren zout een sulphas of chloretum is. Het sal ferrosus wordt vervolgens door middel van chlorium ineen sal ferricus veranderd; een gedeelte der oplossing wordt gepraecipiteerd door carbonas natricus en het goed afgewasschen praecipitaat, bij kleine gedeelten gevoegd bij het overige van het vocht, dat tot de kookhitte gebragt is. In dat geval verwijdert de carbonas het sal ferricus en de andere vreemde zouten. Wanneer de afzondering volkomen is, wordt gefiltreerd, uitgedampt en gekristalliseerd. De volgende zouten werden op deze wijze gezuiverd.

Chloretum baryücwm. Het zout van den handel bevat dikwijls ehloretum aluminicum, ferricum , plumbicum, cupricum, magnesicum , calcicum en stronticum. Op de boven beschreven wijze wordt het zout er van gezuiverd , want de carbonas baryticus praecipiteert de aluin-, ijzer-, koper- en loodzouten volkomen. De afzondering is volkomen als het gefiltreerde vocht niet meer gepraecipiteerd wordt door toevoeging van sulphohydras ammonicus. Men filtreert vervolgens, dampt uit en wascht de kristallen met sterken alcohol af, ten einde het chloretum calcicum, stronticum en magnesicum te verwijderen. Sulphas magnedcus, Dit zout bevat soms sulphas cupricus, sulphas ferrosus , chloretum magnesicum en chloretum calcicum. De beide laatste zouten kan men door middel van alcohol verwijderen. Ten einde het ijzer en koper te verwijderen , lost men het zout op in water, voegt eenige droppels zwavelzuur toe, verandert het sal ferrosus in sal ferricus door middel van chlorium, brengt het vocht aan de kook en voegt er hydrocarbonas magnesicus bij , tot dat het heldere vocht niet meer zwart gekleurd wordt door sulphohydras ammonicus, Sulphas manganosus. Dit zout kan voornamelijk ijzer bevatten en soms vindt men er ook koper in. Deze zouten worden op de beschreven wijze er uit verwijderd, want het geleiachtig carbonas manganosus praecipiteert volkomen de ijzer- en koperzouten. Al het ijzer is er uit, als een gedeelte van het gefiltreerde vocht door zoutzuur aangezuurd niet meer rood gekleurd wordt door sulpho-cyanetem kalicum.

304