is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlamming der zelfstandigheid plaats vindt. Dit geschiedt bijzonder gemakfcelijk, wanneer men 10 a 12 droppels van dergelijke oliën ineen schaaltje brengt, en ze dan met zoo veel van bovengenoemd mengsel aanroert, als aan het einde vaneen daarin gedoopt staafje hangen blijft. De volgende oliën veroorzaken bij aanraken met dit mengsel ontploffing: 01. thymiae, flor. aurant., terebinth. reet., spicae., einnamomi, origani, rutae , eubebae, citri. Met de volgende oliën heeft meestal slechts , vooral wanneer een weinig daarvan op filtreerpapier gedroppeld en dan met het mengsel aangeraakt wordt ontvlamming zonder ontploffing plaats : 01. rorismarini, lavendulae, caryophyllatae , rosarum, geranii, cumini, cajeputi, amygd, amarar. aether., petrae rectificatum. Alcohol, aether, houtgeest, benzol, elaylchloruur, sulphidum carbonicum ontvlammen bliksemsnel en zonder ontploffing. Droog vloeipapier begint te glimmen onder uitstooten van roode dampen; boomwol ontvlamt, schietkatoen daarentegen en buskruid ontvlammen niet. "Wrijft men stofdrooge hypermanganas kalieus met droog acidum gallicum in eene mortier tezamen, zoo ontbrandt dit onder vonkenschieting; met acidum tannicum volgt meestal eene gloeijing met vlam. Brengt men het mengsel ineen schaaltje en voegt er dan met eene pipette 2a 3 droppels water bij, en plaats men dan schielijk eene hooge glazen klok er boven, zoo bespeurt men prachtig rood gekleurde dampen opstijgen en gedeeltelijk aan de binnewanden der glazen klok in roode droppels verdigten.

28