is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij uit haren welke geheel met deze laatste overeenkomen en eene neiging hebben om zich op te rigten, maar zij onderscheiden er zich alleen van, door de meer of minder donkerder kleur en eene mindere lengte. Zij zijn naar de natuurlijke opening van het zakje toe tegen elkander aangedrukt, inden vorm vaneen cirkel, alwaar zij in eene soort van penseel zamenloopen, met stijver, bruingele haren, welke de opening van het kanaal van het praeputium aantoont. De zelfstandigheid der muskus in het zakje bevat is smerig, maar schijnt, uitgezonderd de consistentie , niet veel te verschillen van die der Thibetaansche muskus. Zoo als gezegd is nadert deze soort van muskus het meest tot die van Siberië, echter kan de beschrijving van deze laatste door Q- oeb e 1 medegedeeld , de vereeniging dezer beide soorten niet regtvaardigen. Behalve dat bij de Siberische muskus de haren van den omtrek afgesneden zijn , zegt Gr oeb e 1 niets van de afwijkende rigting der haren op de welving van het zakje, welke alleen hier fijner en donkerder zouden zijn dan op den omtrek. De Bucharysche muskus, door Martius beschreven en afgeteekend, is zoowel op het naakte als behaarde gedeelte gewelfd, maar slechts met dunne en buigzame haren voorzien. De muskus van Assam komt inden handel voorzien van een belangrijk gedeelte van de buikhuid en bezit geheel en al de beharing van de muskus van Thibet, welke zich onderscheidt door de dikker en stijver haren van den omtrek en de digter staande, dunne haren van het midden. Bovengenoemde beschrijving is slechts gemaakt naar een enkel voorhanden exemplaar en het zou derhalve nog mogelijk zijn er aan te treffen , welke andere eigenschappen vertoonden. {Archiv der Pharmade en Journal de Pharmacie d’Anvers 1864, Janvier.)

86