is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo weinig mogelijk aether geextraheerd en eindelijk de aetherische oplossing afzonderlijk verdampt. Men bekomt alsdan de physoatigmin als eene bruinachtig gele amorpbe massa, die in ’t begin zich in olieachtige droppels afzonderde , tamelijk gemakkelijk oplosbaar was in ai»' monia, soda, potasch, aether, benzin en alcohol, minde1 gemakkelijk echter in koud water. Het alcaloïd werd uit de aetherische oplossing door dierlijke kool volkomen neergeslagen. De waterige oplossing bezat een flaauw brandende» smaak, reageerde duidelijk alealisch, gaf met biiodetum kal*' cum een overvloedig kermeskleurig praecipitaat, en met chloretum ferricum een praecipitaat van ijzeroxydhydraat. Me* potaschhydraat gesmolten leverde het sterk alealisch reagerende dampen. Zuren losten het zeer gemakkelijk op e» leverden meestal donkerroode, zelden donkerblaauw gekleurd» zoutoplossingen, welke door zwavelwaterstof meer of minde*1 ontkleurd werden. Van de zouten werden de zoutzure, zwavelzure en azijn' zure tot nog toe als roode amorphe, in water en alcohol gemakkelijk oplosbare massas bekomen. De zoutzure physo' stigmin gaf met Acidum tannicum eene overvloedige hoeveelheid vaneen roodachtig wit, amorph, vlokkig praecipitaat, dat moeijelijfc oplosbaar was in zoutzuur. Chloretum. platinicum een bleekgeel amorph praecipitaat, ge' makkelijk oplosbaar in zoutzuur en kokend water. Een overvloed van platinchlorid werkt gemakkelijk veranderend op het dubbelzout in , en wel bij 100°C, Chloretum auricum, overvloedig blaauwachtig praecipitaat Na korten tijd zonderde zich goud af, terwijl de vloeistof purperrood gekleurd werd. Zwavelwaterstof ontkleurde dez» oplossing. Chloretum hydrargyricum roodachtig wit amorph praecipitaat dat gemakkelijk oplosbaar in zoutzuur en onoplosbaar *** kwiksublimaat was. De uiterst geringe hoeveelheid alcaloïd, die de schrijvers

94