is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dextrin zonder werking op iodetum ferrosum ; hetzelfde mengsel werkt zoowel op liet sesqui-ioduretum als op hef sesqui-chloruretum ferri.

Bereiding tan een onreranderHj/ren syrvpvs iodeti ferrosi. Hiertoe moet men vooraf de suiker in glucose veranderen , hetgeen men op de volgende wijze doet: 1 kilo suikersiroop wordt vermengd met 8 gram biergist ineen weinig koud water verdeeld ; dit mengsel wordt gedurende 10 uren op eene temperatuur van 25 a 30° gehouden , daarna doorgezegen, ten einde zooveel mogelijk de gist af te zonderen, en met 20 gram beenzwart vermengd; nadat de suiker hiermede een uur lang in aanraking ia geweest, wordt de siroop door onderscheidene filtra te gelijk gefiltreerd. Deze is dan volkomen kleurloos , w’ordt met potasch gekookt roodbruin en herleidt binnen weinige oogenblikken inde koude het koperproefvocht van Fehling. De oplossing van iodetuni ferrosum met deze tot eene. goede consistentie gebragte siroop vermengd, levert eene syrupus iodeti ferrosi op, welke volkomen onveranderd blijft. De methode om de rietsuiker in glucose te veranderen , door middel van biergist, is uiteen praktisch oogpunt beschouwd mogelijk niet gemakkelijk genoeg. De volgende wijze is eenvoudiger, en men kan alzoo in weinig tijd eene aanzienlijke hoeveelheid glucose bereiden. 0,05 grm. iodiutn wordt in eene mortier met 1 grm. suiker gewreven en dit poeder met 100 grm. blanke suikersiroop vermengd. Dit mengsel wordt in eene porceleinen schaal verwarmd, doch niet boven 90° C., onder cmroeren met een glazen staaf. De siroop wordt dan geel gekleurd. Wanneer al bet iodium opgelost ia, vervangt men het verdampte weder door ander en laat gedurende eene minuut koken, namelijk tot dat de siroop kleurloos geworden is. (cJournal de pharmacologie 1864 , Mars, pag. 114).

164