is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk bloedrood , maar dan is hot ook ia don regel °ünoodig zijne toevlugt tot aether te nemen, want de oorspronkelijke vloeistof is in dit geval reeds op zich zelf rood genoeg. Deze wijze om sporen van ijzeroxyd-zouten aan te toonen *al ook dan waarschijnlijk geschikt zijn om sporen van ijzer door vreemde zelfstandigheden geelachtig geklenrde vloeistoffen te ontdekken. De schrijver overtuigde .zich ten minsten, dat in eene oplossing van chloretum platinicum, waarin door rhodankalium niets werd aangetoond , door schudden Niet aether eene zeer schoone rozeroode kleur te voorschijn kwam. Hij kon ook op deze wijze ineen zwavelzuur ijzer aantoonen , nadat alle tot heden bekende reactien negativo resultaten gegeven hadden. {Annalen der chemie und pharmacie 1864, Mai S. 246.) Aantooning van albumin door verschillende koolwaterstoffen; door W. Lienau. Eenige tijd geleden is door Licht f o o t medegedeeld , dat de kamfer een zeer gevoelig reagens voor albumin is. gaf den schrijver aanleiding proeven te nemen omtrent de verhouding van andere koolwaterstoffen tegen over albumin Hij loste een’ droppel hoenderei wit op in 8 oneen -water, Nam hiervan 2 oneen en voegde daarbij 2 3 droppels terpentijnolie. De vloeistof werd aanvankelijk opaliserend, doch na verloop van eeuige seconden werd de geringe hoeveelheid albumin die inde oplossing aanwezig was in veilige vlokjes afgezonderd. Hetzelfde had plaats met petroleum, kergamotolie, citroenolie, cajeputolie , rozemarijnolie, peper'Nuntolie, kruizemnatolie enz., alsmede door aromatische waters, zoo als pepermuntwater , kamillen, melissenwater. Hieruit volgt, dat men zich ter aantooning van albumin *N vloeistoffen, in plaats van kamfer van aetherische oliën bedienen kan. 6e J., 3e 8. 16

241