is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r. Eene gevoelige reactie op Aniline volgens Lethleby (Centralhalle no. 53 1864.) s. Werking van Chlorkalk op suiker en stijfsel (id.) t. Bereiding van zwavelzuur uit gips door Siemens (Chem. Centralblatt.) u. Doelmatige bereiding van T.au de Javelle (id.) De heer H. Maas, het derde lid der Commissie voorde Journalistiek , behandelde de volgende onderwerpen: a. Bereiding van Aniline volgens TJ. Vo h 1 (Pharm. Centralhalle 11 Junij 1863.) b. Bereiding van Rhodonetum ammonicwm (id.) c. Eeagens ter ontdekking van Phosphorus in vergiftigingsgevallen, (Journ. de Chem. med.) d. Omzetting van Albumine in Fibrine (id.) e. Eenige opmerkingen omtrent Rubidium (id.) ƒ. Opsporen van Strychnine bij vergiftiging. y. Keductie van Nitras argenticus door Sulphas ofAcetas morphieus. h. Salpeterigzuur te ontdekken door Brucine.. i. Bereiding van Murexyd uit Guano. h. Eeductie van goud bij het galvanoplastisch vergulden. l. Vulcaniseren van Kaoutchouc. m. Morphine en Narcotine. n. Atropine. o. De boon van Calabar. p. Kinakultuur in Indië, eene mededeeling door Dr. J. E. de Vrij gedaan inde Academie des Sciences en vermeld in den Cosmos. (De heer Dr. J, E. de Vrij, die, onlangs uit Indië teruggekeerd, als eerelid de vergadering bijwoonde, zeide, dat de Cosmos niet getrouw het gesprokene had vermeld; zoo leest men er Jura in plaats van Java, upas verward met anthyarine, de wijze van kuituur inde Engelsche koloniën afgekeurd, welke wijze juist is aangeprezen, enz.) q. Tegengift op Phosphorus. r. Bereiding van Aqua rosarum, s. Eeagens op alcaloïden, t. Jodetum amyli solubilis. Ten slotte kunnen wij vermelden, dat ons eerelid de heer

287