is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard veranderen, Verdunde zuren verbinden er zich mede en leveren verschillende kleuren op. Zoo ontstaat op het oogenblik van de aanraking met het zuur eene schoone zuiver blaauwe kleur en indien men het water door middel van chlorcalcium of magnesia opslorpt dan bekomt men eene rozenroode kleur. Deze zonderlinge eigenschap heeft Couerbe aanleiding gegeven deze zelfstandigheid plantaardige cameleon te noemen. Salpeterzuur verandert ze in zuringzuur.

De formule is C4OH2901f,8. Hare oplossing doet de stralen van het gepolariseerd licht links afwijken, met iodium ontstaat eene zeer donker gekleurde verbinding. Potasch, soda en ammonia lossen haar op en zonderen ze bij concentratie af. (Bulletin thérapeutique en Bulletin, de la Société de Pharmacie de Bruxelles, Nov. 1864.) Over de bloedkristallen; door William Hen dry. W, Hendry maakt in het Journal of Microscopie Science eeno mededeeling bekend over de bloedkristallen door G-eichmann waargenomen en die men algemeen heeft beschouwd als hematin-kristallen te zijn. De schrijver gelooft , dat het mikroskopisch onderzoek dezer kristallen kan behulpzaam zijn om de aanwezigheid van bloedvlekken in expertises enz. te constateren en dat het van belang is eeno zekere methode om ze voort te brengen te kennen. Volgens Brücke wascht men de bloedvlekken met koud gedestilleerd water af, men bekomt alzoo eene roode oplossing, waarbij men eene oplossing van keukenzout voegt en men verdampt tot droog in het luchtledig boven zwavelzuur. Men onderzoekt het residu onder het mikroskoop om zich te overtuigen , dat er geen luchtbel of andere zelfstandigheid aanwezig is, die ten onregte voor de kristallen in kwestie zouden kunnen gehouden worden; men voegt vervolgens ijsazijnzuur bij en dampt uit tot droog; waaneer

21