is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chemie, pharmacie , pharniacognoaie.

De kinakultuur op Java en in Britsch-Indië door dr. J. E. de Vrij (1). Er is over de kinakultuur op Java reeds zooveel geachreven, dat ik het niet gewaagd zou hebben de daarover bestaande litteratuur nog te vermeerderen, zoo niet de geachte fedakteur van dit tijdschrift mij zijn wensch had te kennen gegeven om daarin een stuk over dit onderwerp te plaatsen. Ik heb lang geaarzeld aan dien wensch te voldoen, en Wanneer ik thans daartoe overga, doe ik zulks voornamelijk omdat ik, gedurende mijn tegenwoordig verblijf in het vaderland , door verschillende omtrent dit punt aan mij gerigte vragen, bespeurd heb, dat vele, in andere opzigten seer kundige, personen van deze belangrijke zaak eene onjuiste voorstelling hebben. Ik maak volstrekt geene aanspraak iets nieuws te zullen mededeelen , maar stel mij eenvoudig voor om, in populairen vorm , het beschaafd publiek meer algemeen met de kinakultuur bekend te maken, waarbij ik sooveel mogelijk alle personaliteiten zal vermijden die de litteratuur van dit onderwerp maar al te veel ontsieren. Het vaderland der kinaboomen planten, waaruit tegenwoordig de voor het leven van den Europeaan inde fceer(l) Overgenomen uiteen afzonderlijken afdruk van het Jannarij-nommer van het Tijdschrift voor N. Indië door dr. P. Bleek er, mij welwillend voor dit Tijdschrift door dr, J. E. etc Vrij afgestaan. (P. J. H.) IV. 8., 1 e.J. 3