is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chemie, pharmacie , pliarmacognosie.

Over het indium; door F. Reich en Th, Richter. Sedert de laatste mededeeling omtrent dit nieuw metaal (Tijdsch. voor wet. Pharm. 18Ö4, p. 29) is het den schrijvers Selukt het in eenigzins grootere hoeveelheid (eenige graml£len) te bekomen en daarmede naauwkeuriger proeven te üettien, welke hunne eerste onderzoekingen deals bevestigen , deels volkomener maakten, maar ook deels verbeterden. 2ij verwerkten circa 200 pond erts hoofdzakelijk bestaande zinkblende, zwavelkies en arsenikkies , behandelden deze zoutzuur, welke na gedroogd te zijn aan eene destillatie werd onderworpen, waarbij circa 43 pond onzuiver chlorzink bekomen werd. Hoewel ook bij dit procédé een d°el van het indium als zeer vlugtig chlorid verloren ging, tQo bleef toch het meeste bij het chlorzink. Door behandeliug van dit laatste met weinig water, zondert men eene I!eer geconcentreerde oplossing van chlorzink, die volstrekt ë®en ijzer of indium bevat af, zoo dat dit laatste inde veel geringer hoeveelheid van het overschot vervat is, en daaruit gemakkelijker als oxjd kan verkregen worden. In tegenspraak met hunne vroegere opgave, welke op eene draling berust, werd gevonden , dat het oxyd door waterstofgas inde bolhuis gemakkelijk gereduceerd wordt en bij bereikende hittegraad inden glazeubol tot kogeltjes smelt, kunnen nu voor hot grootste gedeelte vau het glas IV. 8., lo J. 5