is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wortelprodukt dat de schrijvers onderzochten woog leH meer dan 12 kilo, had den vorm eener peer en was 48 Centimeters lang en had op do dikste plaats een diameter van centimeters. Dit produkt was het meest ontwikkeld in Vergelijking tot de anderen die daarmede de wortels der PWt daarstelden en waaraan het gehecht was dooreen vlee-Z|S verlengsel van circa 3 centimeters in diameter. Het vleesch van dit produkt was wit, homogeen en bein zijne cellen een helder kleurloos vocht, waarin door mikroskoop geen zetmeel kon worden waargenomen. He kleinste van deze vleezige produkten ondergingen,

burende eenigen tijd op eene niet warme plaats aan zich ?‘e^'e overgelaten eene rotting en zij verschillen bijgevolg an de aardappelen, die onder dezelfde omstandigheden vol°Qien goed bewaard blijven. Het sap dat uit het dikke wortelgedeelte werd uitgeperst, erd inde lucht roodachtig geel gekleurd en herleidde ge- de tartras cuprico-kalicus. Dit sap liet op het een roodachtig gekleurd residu achter, dat echter iodium niet blaauw gekleurd werd, zelfs nadat dit met 6etl Weinig water gekookt was. Bijna al het sap , dat tot was verdampt, werd vervolgens weder in water °Pgolost en met acetas plumbicus behandeld en het praecipitaat zwavelwaterstof ontleed. Het bekomen vocht werd tot °°g verdampt en met kouden en kookenden alcohol behano- De alcoholische oplossing zonderde na verdamping en koeling eene naauwelijks gekleurde kristallijne stof af, door herhaalde kristallisatien gezuiverd werd. ■k*eze zelfstandigheid bezat al de eigenschappen van aspa,agine en de schrijvers veronderstellen dat deze stof, welke eene plant van de familie der Malpighiaceae in groote eveelheid gevonden wordt en volkomen overeenkomt met asparagine verkregen uit de Asparagus officinalis en andere öten, waarschijnlijk in bijna alle planten op een zeker JQperk harer vegetatie zal kunnen waargenomen worden. (Journal de Marinade 1865, Janvier). S.. Ie J. 6

81