is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slïlo yan chlorophyl bewaard , zonder dat hij daarvan de kleur Za§ veranderen en zonder eenige merkbare absorbtie van Zuurstof daarin waar te nemen. Deze werkeloosheid is wel opmerkelijk als men zich de ?°orbesehiktheid om te oxyderen herinnert, die de aanwe-Zlgheid van alcaliën op aeidum gallicum , tannieum, pyro-Sallicnm enz. en op de andere natuurlijk minder oxydeerare beginselen uitoefent.

lö het licht worden de alcalische oplossingen van de chlor°l)hyl zeer snel onder vastlegging van zuurstof ontkleurt. ■*-*e oplossingen van xanthophyl hebben eene groote overe®Dkomst met die der chlorophyl in hunne werking op het hf, behalve altijd de krachtige werking dezer reactie welke 'eel minder is. 11 c. c. eener alcoholische oplossing bevatnde 0,gr.088 xanthophyl absorbeerden, na verloop van 23 a§eQ blootstelling aan de zon, 11,gr.73 zuurstof, onder vor- van O.gr-19 C 02. * ®c. c. dezer zelfde oplossing, ba vattende 0,gr.064 xantho> bleven gedurende 80 dagen in het duister. Na ver°P van dezen tijd was de absorbtie van zuurstof niet meer dai> 0,gr.63. Eene waterige oplossing van xanthophyl door bijtende verzeept werd in onderscheidene buizen gedaan. Een ®zer buizen, bevattende 13,gr.5 oplossing, slorpte in het ht 26 gr 3 zuurstof in 14 dagen op. Eene andere, na 17 dagen in het duister bewaard te zijn 6ffeest en bevattende sc. c, oplossing, vertoonde geen sP°or van absorbtie. Aten ziet alzoo dat de werking van het licht op zekere ütlt>uddellijke plantaardige beginsels en voornamelijk op chlor°Phyl, voortgebragt wordt door scheikundige verschijnselen Vatl eenen tegenovergestelden aard, naar dat deze beginzijn blootgesteld aan den invloed van het leven in da Ptautenweefsels of wel geïsoleerd en aan dezen invloed Wrokken. Eet leven en het licht, tezamen werkende op een plant-3&r<% organisme, toonen scheikundig hunne werking door

85