is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Injectio tannat. mmganosi. Taunat. manganos. . . . 6 decigr. Aquae Eosarum. .... 260 grm. Glycerini 52 „

M. Mixtura antiseptica. Tannat. manganos. ... 15 centigr. Aquae Melissae 78 grm. Syr. c. Aurant 26 „ Spir. vini camphor 10 centigr. (Repertore de Fharmacie, Avril, 1865.) Geschikte wijze ter bereiding van zuurstof; door Th. Fleitmann. De schrijver maakt in het April nommer 1865 van de Annalen der Chemie und Pharmacie eene wijze bekend om zuurstof te bereiden, waaromtrent hij reeds in 1857 op eene algemeene vergadering te Bonn mcdedeeling gedaan had, doch welke wijze, zoo het schijnt, weinig bekend is geworden. Deze wijze berust op de waarneming, dat eene geconcentreerde oplossing van hypochloris calcicus bij verwarming met een spoor versch bereid vochtig hyperoxydum cobalticum, volkomen ontleed wordt in chloretum ealcicum en oxygenium. Hierbij ontstaat geen chloras calcicus. De ontwikkeling van zuurstof heeft plaats bij eene temperatuur van 70—80° C. ineen regelmatigen stroom en onder ligt opschuimen der vloeistof. De verklaring is deze, dat het hyperoxydum cobalticumj voortdurend zuurstof aan de hypochloris calcicus ontneemt, ineen hooger oxyd overgaat en daarna weder in zuurstof en ineen lager oxyd ontleed wordt. Dezelfde hoeveelheid hyperoxyd kan daarom voortdurend gebruikt worden om de chlorkalk te ontleden. De gever-

275