is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wit glazen flesch met chlorgas en waterstofgas, zoo bemerkt men dadelijk aan de plaats welke het naast aan de vlam gelegen is nevels van zich vormend acidum hydrochloricum. Versterkt men de werking nog door eene tweede brandende magnesiumdraad, zoo ontploft het gasmengsel reeds na weinige seconden door de werking der scheikundige stralen. Op deze wijze kan men deze schoone proef zeer gemakkelijk bij voorlezingen nemen.

Ligchamen die door bestraling voor eenigen tijd zelf' lichtend worden en hierdoor gedurende s—lo minuten de inwerking van het zonlicht (insolatie) behoeven, bekomen na verloop van weinige seconden , door het magnesiumlicht bestraald, het maximum van hun lichtend vermogen. (Journal für prakt. Chemie Bd. 95, H. 3, S. 190.) Het gladmaken van gypsbeelden Men kan op de volgende wijze gypsbeelden zeer doelmatig met een gladde oppervlakte voorzien, zoo dat zij vervolgens gemakkelijk zijn schoon te maken. 10 deelen Petroleum worden door indompeling van de flesch waarin deze vervat is in heet water verwarmd en daarin gebragt 1 tot 2 deelen fijn geschaaft stearinezuur, dat weldra inde petroleum tot eene heldere vloerstof oplost. Met deze laauw warme oplossing wordt het eveneens warm gemaakt gypsvoorwerp 2 tot 3 malen bestreken. Na dat dit droog is , wordt bet gepolijst of geglansd , waardoor het voorwerp een aangenaam doorschijnend uiterlijk bekomen heeft. (Polytechnisches Notizblatt 1865. S. 139.)

320