is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig, ook door de bijzondere getuigenissen van eerlijke fabriekanten, deze zoo belangelooze verklaringen in hun ware licht uitkomen. Het departement van oorlog heeft dan ook niet geaarzeld vertinnen anders dan met zuiver tin te verbieden, terwijl eene veeljarige ondervinding de goede resultaten en het afdoende van dezen maatregel duidelijk heeft aangetoond.

De tinnen gereedschappen inde hospitalen in gebruik, konden echter niet zoo gemakkelijk verbeterd worden, daar zich hier zwarigheden vaneen geheel anderen aard opdedeu. Door de noodige zorg en naauwlettendheid verlaagde men wei is waar het loodgehalte dier gereedschappen aanmer* kelijk, en heeft men zelfs sedert verscheidene jarea een gehalte ingevoerd van 90 deelen tin op 10 deelen lood; maar geven deze cijfers werkelijk de uiterste bereikbare grens aan, en bestaat er geene mogelijkheid, dat tiende, zoo niet geheel te doen vervallen, dan toch nog aanmerkelijk te reduceren? Deze vraag achtte men wel waardig tot een punt van studie te maken, ons dien arbeid opdragende. Het kwam ons daarbij niet ongepast voor hier de belangrijkste uitkomsten en gevolgtrekkingen mede te deelen. Een ministerieel besluit van den Bden Junij 1864 stelde mij de volgende drie vragen ter beantwoording voor. 1, Is het mogelijk de zoogenaamde tinnen voorwerpen, die zoowel voor de zieken als inde militaire pharmacie gebezigd worden, van zuiver tin te vervaardigen? Bij een bevestigend antwoord eene reeks van de voor de zieken benoodigde gereedschappen op te doen maken. 2. Is het antwoord op de eerste vrrag ontkennend, hoe zal dan de verhouding van de alliage moeten zijn waaruit die tinnen voorwerpen vervaardigd moeten worden ? Kan het inde hoofddépóts voorhanden oud tin tot zuiver tin gemaakt worden en door welke bewerking zal men tot dat resultaat geraken? De onkosten moeten over eene hoeveelheid van honderd kilo tin berekend worden. Niemand zal er wel aan twijfelen dat de meeste vaste of vloeibare, zure of niet zure voedingstoffen, vergiftige eigen-

354