is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Gevoelige reactie op, bloedvlekken. (Central-Halle.) ƒ. Zinktitrering. g. Bereiding van zuiver kwikoxyde op den natten weg. (D i n g 1e r’s Polyt. Journ.) h. Sulphuretum hydrargyricum, oplosbaar in Sulpho-hydras ammonicus. (Annal. de Chem. et Pham.) i. Eubidium. (id.) j. Nieuwe bereiding van Siikstofgas» (id.) k. Opium-vervalsebing. i. Qpsporen van moederkoorn ia Roggemeel. (Viertel), schr. f. pract. Pharm.) m. Bepaling van albumen. (Les Mondea.) n. Over dialyse. (Eepert. de Pliarm.) o. Qualitaticf en quantitatief onderzoek op arsenicum aanwezig in magisterium bismuthi. (Journ. de Pharm. et de Chem.) Door den Heer H. Eipp i n g : a. Zwavelkod als ontkleuringsmiddel voer plantenzuur. (Archiv de Pharm.) h. Bereiding van Tannas chinini. (id.) o. Nieuwe bereidingswijze van Zuurstofgas. (Oosmos.) d. Daarstelling van Calcium, (id.) e. Reagens op Chloor. (Beutaeh Indust.) . ƒ. Benzine. (Central-Halle.) Door den Heer J. Snoep Jr.: a. Over Ontwikkeling van fibrine door den dood van bet bloed, (Cosmos.) h. Een nieuw middel om organische stoften ta vernietigen en het mineraal gedeelte er van te isoleren. c. Over de zuiverheid van Sulphas Chinieus Basicusi uit den bandek (Pb. Journ. and Transact.) d. Middel om staal voor roest te bewaren. (Dingler’s Polyt. Journ.) e. Over het voorkomen van Salpeterzuur in Salpeterigzuur, ƒ. Bfi Microscoop om Digitaline te ontdekken. (Journ. de Chem. medic.) ff. Narceine. (Pharm. Central-Halle.) h. Therapeutische mededeelingen over Narceine. (id.)

335