is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN REGISTER.

Blz. Zuurstofgas. Over de bereiding van dit gas uit chlorkalk; door F. Stolba- 210 Zwavelkoolstof. (Inwerking van) op ijzer bij aanwezigheid van water. 9 Zwavellever. Anijsolie als corrigens voor den reuk daarvan. 94 Zwavel. Over modificatiën dezer stof; door Zaliwski Mikorski. 286 Zwavelzuur. Aantooning van dit zuur in azijn. 220 Zygophylli arborei (Cortex); (Over den); door St. Martin. 287 INHOUDSOPGAVE DER BERIGTEN VAN DE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE. 1866. Nieuwe Volksreeks. No. 29—33. Commentaar van de zwavelzure chinine. Mededeeling van W. Robertsen Az. inde vergadering van 9 Januari 1866, van het Departement Rotterdam van de Nederlandsche Maatschappij der Pharmacie. 365 Mededeeling van hel Hoofdbestuur. Punten van beschrijving voor de een-en-twintigste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, op Woensdag 20 Juni 1866. 577 Mededeeling der Departementen. Departement Amsterdam. lets over muskusvervalsching door W. S t o e d er. 384 Departement Rotterdam,. Houlgeest of Melhyl-alcohol door W. Robertsen Az. "96 Departement Amsterdam. Onddrzoek van verschillende monsters sulphas atropi, nicus en de verkregen uitkomsten te vergelijken met eigen gemaakt sulphas atropinicus. 401 Rapport der Kommissie tot onderzoek der geheime geneesmiddelen. 407 Over de bereiding van acidum citricum en citras magnesicus; door Perr o t. 40 Mededeeling van het Hoofdbestuur. 418 Mededeelingen der Departementen, lets over de bebereiding van Atropinum; door P. Kru ij ss e. 437

XX