is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschoudt, kon de aetherische oliën noch door oiydatie met zuurstof, noch door chromiumzuur, of salpeterzuur in de natuurlijk voorkomende harsen overvoeren. Ma 1 y (Beitrag zur Kenntniss der Abietinsaure in Chemisch Centralblatt, 1865, p. 86), die de natuur van het colophonium opgehelderd heeft, daar hij aantoonde, dat dit, wat de hoofdmassa aanbelangt, bestaat uit het anhydnd van abietinzuur (CBB HO2 08), heeft bewezen, dat het inde plant volstrekt niet tot de vorming vaneen harszuur komt, maar alleen tot het ontstaan van zijn anhydrid en dat de genoemde theorie van het ontstaan der harsen, samengestelder moet zijn dan de boven aangevoerde. Door die physiologen die zich in ’t bijzonder met het ontstaan der harsen hebben onledig gehoudan, von Karsten (Abhandlungen der Herliner Academie 1817, p. 111 en Botanische Zeitung 1856, p. 315) en von Wigand (Pringsheim’s Jahrbuch f. wissensehaftliche Botanik p. 161) werd betoogd, dat het hars ontstaat door de vloeibaarmaking van celmembranen. Wigand stelde op grond van eigene en door von Karsten genomen waarnemingen, dat de aetherische oliën die inde balsems voorkomen een anderen oorsprong hebben, dan de barsen daarvan ; de eersten ontstaan m kleine in cellen ingesloten blaasjes, waaruit zij door vloeibaarwording van de membranen dezer blaasjes te voorschijn komen en zich met de door desorganisatie van de celmembranen ontstane hars vermengen. Wigand vermoed omtrent dein het inwendige der plantencellen (houtcellen der naaldhouten en van Guajacum officinale) te voorschijn komende harsen, dat deze uit aePerische oliën zijn ontstaan. Er zijn alzoo geen feiten aan te voeren, die met zekerheid kunnen doen besluiten tot het ontstaan der harsen uit aetherische oliën. Hoewel nu hiermede de mogelijkheid van het ontstaan der harsen uit aetherische oliën volstrekt niet is buiten gesloten, zoo moet toch aan den anderen kant toegestemd worden , dat er nog geheel andere wijzen van het ontstaan der harsen mogelijk zijn. Welligt zullen de microscopische onder-

12