is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans geleerd dat de kinoïdine zeer dikwijls eene stof bevat die niet alleen de afscheiding der kinidine in kristallen, maar zelfs ook van den zoo moeielijk oplosbaren hydriodas chinidinicus in kristalien verhindert. Indien men de door koking van kinoïdine met eene oplossing van oxalas ammonicus neuter verkregen oplossing van oxalas chinoïdinieus door uitdamping concentreert en bij de alzoo geconcentreerde oplossing eene verzadigde oplossing van iodetum kalicum voegt, dan wordt de vloeistof sterk melkachtig troebel onder afscheiding vaneen kleverig amorph praecipitaat. Voegt men nu voorzichtig alcohol van 30° in kleine hoeveelheden bij dit mengsel, dan verdwijnt niet alleen het melkachtig aanzien, maar ook het kleverige praecipitaat en de vloeistof wordt volkomen helder. Indien men nu de minst mogelijke hoeveelheid alcohol heeft gebruikt en de heldere vloeistof eenige minuten lang roert met een glazen staaf, waarmede men tevens de wanden van het glas wrijft, dan zal, zoo niet terstond, toch zeker na eenige uren een zanderig praecipitaat van hydriodas chinidinicus gevormd en de wanden van het glas met kristallyne strepen bedekt worden. Op deze wijze heb ik thans uit al de door mij onderzochte specimina van kinoïdine meer of min aanmerkelijke hoeveelheden van kinidine afgescheiden, waaruit dus blijkt dat dit alcaloïd meer algemeen voorkomt dan men wel gedacht had. s’Hage, 5 Januarij 1866.

Over de amorphe kinine van Winckler door Dr. J. E. de Vrij. Mijne talrijke onderzoekingen zoo van Amerikaansche als van Oostindische kinabasten leerden mij de daadzaak kennen, dat zij alle, behalve twee of meerder met zekerheid bekende kina-alcaloïden, nog een amorph alcaloïd bevatten, waarvan de verbindingen met zuren eveneens amorph zijn, en fik hel daarom zeer over om te gelooven, dat dit

36