is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king van de daarin gesuspendeerde vaste zelfstandigheden en voegt er dan inde ketels juist genoeg soda-afval bij, om het daarin vervatte vrije chlorium te binden en het hyperen sesquichlorid van mangaan en ijzer in monochlorid te veranderen. Er praeeipiteert zwavel die men kan verzamelen , en er ontwikkelt eenig zwavelwaterstof, dat men door ijzeroxyd kan laten absorberen. De van chlorium bevrijde en nog zure vloeistof wordt nu in bijzondere toestellen gepompt, waarin zij volkomen verzadigd worden met soda-asch. Hierbij ontwikkelt zeer veel zwavelwaterstof, die of tot water en zwavel, of tot water en zwaveligzuur kan verbrand Worden. Stelt men de soda-asch aan de lucht bloot, zoo wordt bet calcium oxysulphureet (3 Ca S , Ca O) iu dubbel zwavelcaleium en in bijtende kalk omgezet ; door verdere oxydatie gaat dan het dubbelzwavelcalcium over in onderzwaveligzure kalk, die bij droging verandert ineen mengsel van zwaveligzure kalk en zwavel. Het zwaveligzure zout gaat door verdere oxydatie over in zwavelzuurzout, terwijl de vrije zwavel zich met nieuwe hoeveelheden zwavelealcium tot bisulphuretum of polysulphuretum vereenigt. Ten gevolge dezer reaetiën bekomt men bij uitloeging gele tot oranjekleurige alcalische vloeistoffen , welke polysulphureta en onderzwavehgzure zouten van soda en kalk bevatten. Laat men deze vloeistoffen gedurende de zomermaanden 'ü dunne lagen inde lucht staan, zoo bekomt men door °xydatie onderzwaveligzure soda en vrije zwavel. Hetzelfde bereikt men , wanneer men de vloeistof met zwaveligzuur behandelt. Eindelijk kan men ook neutrale oplossingen van Aangaan- en ijzerchlorid bij de vloeistof mengen, waardoor teen praecipitaten van sulphureta en van zwavel bekomt, bic men voor de daarstelling van zwaveligzuur verbranden kan. [Gompies rendus, T. (51, p. 560.)

55