is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mea bevrijdt de tot poeder gebrachte Cubeben door destillatie met water van de aetherische olie , hetgeen overschiet wordt uitgetrokken met alcohol van 94 pet., waarna het gefiltreerde vocht tot de consistentie van extract wordt uitgedampt. Dit alcoholisch extract wordt uitgetrokken met kokende potaschloog, de gefiltreerde oplossing met de 50 voudige hoeveelheid water verdund, opgekookt en met zoo veel verdund zwavelzuur vermengd, dat er eene blijvende troebeling ontstaat. Nadat de vloeistof 24 uren in rust geweest is, heeft zich de grootste hoeveelheid van het cubebenzuur afgezonderd ; de laatste deeleu bekomt men door verder uitdampen en toevoeging van zwavelzuur, tot dat het vocht bijna verzadigd is. Ter zuivering wordt het zuiver zuur nogmaals in potaschloog opgelost, met chlorbarymoplossing gepraecipiteerd, waardoor cubebas baryticus wordt neergeslagen, welke door verwarming met water wordt opgelost , zondert door toevoeging van zoutzuur het eubebenzuur af, dat met water uitgewasschen en gedroogd wordt. Het is wit , amorph, harsacbtig, anoplosbaar in koud, een weinig in kokend water, gemakkelijk oplosbaar in alcohol, aether en chloroform, eveneens ook in geconcentreerde potasch- en sodaloog. Het barytzout kan men gemakkeljk gekristalliseerd bekomen uit de waterige en alcoholische oplossing. Met sterk zwavelzuur overgoten , lost het zuur op met purper-violette kleur, in welke oplossing door water een violetgrijs praecipitaat ontstaat. (Der Apotheker 1865, pag. 269.) Anijsolie als corrigens voor den reuk van zwavellever. Deze eigenschap der anijsolie om den reuk van de zwavellever te maskeren is het eerst door Euschenberger, chirurgijn inde Vereenigde Staten, waargenomen en door

94