is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam, ontbranden, maar oefent geen de minste uitwerksel uit op de massa, waarin de kool eindelijk uitdooft, zonder de minste ontploffing te veroorzaken. Wil men het poeder van het mengsel verwijderen en het in zijn oorspronkelijk ontplofbaren toestand herstellen, zoo heeft men het slechts op een fijn zeef te brengen en er het poeder op deze wijze vanaf te zonderen. Men weet dat het buskruid spoedig vochtigheid uit de lucht tot zich trekt en dat het, eenmaal met water verzadigd zijnde, zijn ontplofbaar vermogen verloren heeft. Het systeem van Gale behoedt het voor dit bezwaar. Het buskruid dat op de genoemde wijze is vermengd geworden, trekt geen vochtigheid tot zich, hoe lang het ook daarmede in aanraking is gelaten. Ten gevolge dezer ontdekking zal men voortaan zonder gevaar het buskruid in voorraad kunnen bewaren en een der meest frequente oorzaken van brand zijn daardoor verdwenen. De voordeelen die er het gevolg van zullen zijn, zoowel voor den staat als voor den handel in het algemeen» zijn zoo veelzijdig als belangrijk. Talloze bezwarende formaii' teiten, welke steeds bij het transport van buskruid moeten 10 acht genomen worden, zullen kunnen opgeheven, groote kosten, vereischt voor de berging in bijzonder daartoe bestemd® gebouwen, vermeden worden en meer andere voordeelen, di® ieder duidelijk in het oog zullen springen, zullen het gevolg zijn van de algemeene toepassing van de methode van Gale, indien zij door de ondervinding ten volle bevestigd mocht worden en daardoor een weldaad aan de menschheid bewezen zijn en eender nuttigste oeconomische omweute' lingen zijn tot stand gebracht. {Journal de C/iimie médicale Avril 1866.j Beactie op morphin; door A. Fröhde. De reactien op morphin schijnen te bewijzen, dat hierbij de morphin geoxydeerd wordt, terwijl de zelfstandigheid di®

208