is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwavelkoolstof'. Zij maakt lakmoespapier slechts flauw blauw, doch hare zouten kleuren het niet rood. Zuiver sterk zwavelzuur kleurt curarin prachtig blauw, welke kleur vrij bestendig is , door welke eigenschap zich de curarin van stryclmin onderscheidt. Met b'ichromas kalicus en zwavelzuur wordt dezelfde violette kleur als met curarin bekomen, doch de kleur is bij curarin bestendiger. Sterk salpeterzuur kleurt de curarin purper. De verhouding der curarin tegen sterk zwavelzuur levert een geschikt middel om dit alcaloïd in het organisme aan te wijzen. Men behoeft slechts het uittreksel uitte dampen , het restant met absoluten alcohol uitte trekken , de alcoholische oplossing te verdampen en het overschot met oen droppel sterk zwavelzuur te vermengen, (Zeitschrift für Chemie, Bd. 8, S.. 381.) Over de Mi 11 o n’sche reactie op proteïnstoffen. Kühne en Eudneff hebben gevonden, dat voor de bekoming der Mill o n’sche reactie juist dezelfde bepalingen gelden, welke Lothar Meijer (1) voor het gelukken der tyrosin-reactie volgens Hoffmann heeft bekend gemaakt. Dit reagens mag volstrekt geen kwikoxydul bevatten , zoo als ten onrechte wordt opgegeven , maar het komt slechts daarop aan , dat de oplossing van kwikoxyd geen overvloed van salpeterzuur bevat , dat gemakkelijk bekomen wordt , wanneer men de oplossing na lang staan en omroeren met het gele kwikoxyd affiltreert. Deze oplossing kleurt op zich zelf ook bij lang koken geen albummlichaam duidelijk rood, maar hoogstens oranje , doch allen worden zeer spoedig sterk purperrood, zoodrh eenige droppels zeer verdund rookend salpeterzuur bijgevoegd worden. Hetzelfde geschiedt ook als men het witte praecipitaat, dat bij boking van oplossingen van eiwit met de kwikoplossing ontstaat, nat affiltreert, uitwascht en dan met een spoor verdund onzuiver salpeterzuur verder verhit. De overeenstemming met de (1) Zeitschrift für analytische Chemie, Bd, 3, p. 199. IY. S., 2e J. 18

273