is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog de koolwaterstoffen van het natuurlijk petroleum, die bij eenc temperatuur tusschen 90 en 120° destilleerbaar zijn. In deze beide gevallen alleen wordt de verklaring gevonden van de ongelukken die met petroleum nu en dan voorvallen. De gewone wijze van onderzoeking van het petroleum bestaat zoo als men weet daarin , dat men in het schaaltje een laagje van % duim hoog petroleum giet, en een aangestoken lucifer, nadat de zwavel verbrand is, nog brandend er in werpt. Zij moet dan daarin onderzinken, uitdooven, zonder het petroleum te ontsteken. Een gebrek in deze wijze van onderzoek is daarin gelegen, dat de temperatuur niet is aangegeven, welke het petroleum dat men onderzoekt, moet bezitten. Een petroleum toch , dat 15 pet. van tusschen 100 en 110° C. overkomend destillaat bijgemengd bevat, ontvlamt bij de genoemde proef nog niet, wanneer het op 10 tot 15° O. verwarmd is, doch wel wanneer het op 20° C. verwarmd is. De ontvlambaarheid van goede petroleum ligt op 40° O. en deze kan zeer wel op 30° C. gesteld worden, als vereischte voor een goede petroleum. Men giet in eene porceleinen kroes, welke van boven2223/3 duim of f centimeters wijd, en ineen ring van de lamp van Berzelius geplaatst is en van welke men het deksel bij de hand heeft, eene duimbreeddikke laag petroleum en verwarmt met een kleine spiritusvlam tot op 35° C. Zoodra de temperatuur na verwijdering der vlam tot op 32° gedaald is, werpt men een brandend houtspaandertje vaneen duim lang in het petroleum. Wanneer het petroleum ontvlammen mocht, wordt de kroes met het deksel overdekt. Het petroleum nu wordt, naar de constructie der lamp, den duur van het branden, de grootte der vlam enz. in zijn reservoir meer of minder warm. Wanneer het petroleum van het tusschen 90 en 120° destillerende bevat, zoo zal de aanwezige ruimte inde warm geworden reservoir gevuld zijn met licht ontvlambare dampen en aanleiding geven tot ©ene ontploffing. Deze is volgens berekening mogelijk, wanneer het petroleum slechts 20 pet, van het bij 110 tot 120 destillerende bevat.

275