is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pharmncie, pliarmacog'nasle. Onderzoekingén van melkachtige vloeistoffen op metalen; door Elsn er. Heeft men melk, koffiemelk en chocolademelk enz. op metalen te onderzoeken, zoo moet deze met eenige droppels sterk azijnzuur vermengd en verwarmd worden , totdat het ontstane kaasachtige praeeipitaat zich goed heeft afgezonderd. De boven het praeeipitaat staande vloeistof is dan zeer helder en slechts zoo flauw geelachtig gekleurd, dat zij, na met gedestilleerd water verdund en afgefiltreerd te zijn, geschikt is om met de bekende reagentia op metalen onderzocht te worden. De praecipitaten komen dan te voorschijn met de hun eigen kleuren. Moet men koffieaftreksel onderzoeken, zoo moet het bruine infusum vooraf genoegzaam ontkleurd worden, eerde reagentia kunnen worden aangewend. Zulks geschiedt echter zeer gemakkelijk en volkomen door toevoeging vaneen weinig melk bij het bruine infusum te gieten, daarbij eenig azijnzuur te doen en te verwarmen, waardoor de boven het kaasachtig praeeipitaat staande vloeistof helder en voor het nemen der reactieproeven geschikt is. Deze handelwijze is ver te verkiezen boven de gebruikelijke om de vloeistof door chlorium of koking met salpeterzuur te ontkleuren. Het is echter niet genoeg alleen de boven het kaasachtig praeeipitaat staande vloeistof te onderzoeken, maar men moet dit praeeipitaat zelf op een mogelijk metaalgehalte beproeven. Zulks geschiedt gemakkelijk en zeker, door het met gedestilleerd water goed uitgewasschen praecipitaat met zuiver zoutzuur van 1,21 te digereren, waarbij