is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo als boven opgegeven is, behandelt, dan heeft men ongeveer 12 maal meer ammoniajnoodig,. en bij zwavelzure cinchonine gelukt het bijna niet het vocht weder helder; te krijgen, lo/o zwavelzure chinidine of cinchonine wordt door deze proef nog duidelijk inde zwavelzure chinine aangetoond. Deze proef is dus zeer gevoelig en door hare eenvoudigheid en zekerheid naar mijn inzien boven alle andere wijzen van onderzoek te verkiezen. Het is van belang dat men bij deze laatste proeven zoowel als bij de proef van Lie bi g zuivere ammonia gebruike, daar de Heer J. de Loos vroeger in deze berichten opgemerkt heeft, dat de ammonia (liquida zeer dikwijls kalkhoudend voorkomt en zoodanig | verontreinigde ammonia zeer storend op het resultaat der proeven zou werken.

376