is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Vaststellen van den dag en de plaats der volgende Algemeene Vergadering.

Na afloop der werkzaamheden is er gelegenheid tot lïflt behandelen van wetenschappelijke onderwerpen , waartoe de leden bij deze worden uitgenoodigd, met verwijzing naar Art. 67 der Wet. Namens het Hoofdbestuur A, J, Rijk, Secretaris. v.

383