is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mij daarentegen gebleken, dat deze proef niets beteekent, daar door mij uit zuiveren wijngeest bereiden spiritus lavendulae op deze wijze behandeld dezelfde reactie als methylalcohol geeft, en dus de oorzaak der reactie behalve in methylalcohol ook in vele andero stoffen kan gelegen zijn. Chloroform kan zoowel uit gewonen wijngeest als uit methylalcohol van dezelfde samenstelling bereid worden; men verkrijgt door beiden processen juist hetzelfde product. De vraag'kan dus hier maar wezen, is het product zuiver? In Edinburg toch zegt men dat inde hospitalen chloroform uit methylalcohol met den besten uitslag aangewend wordt. Als chloroform dus een spec. gewicht heeft van 1,48, neutraal reageert, geen vrij chlorium, zvvaveligzuur of alcohol bevat, bij het verdampen geen onaangenamen reuk achterlaat en met eene gelijke hoeveelheid geconcentreerd zwavelzuur geschud op do afscheiding der beiden vloeistoffen niet bruin wordt, dan is de oorsprong onverschillig en kan men ze goedkeuren. Eene combinatie van al deze reacties en vooral de verhouding van den methylalcohol tot nitras argenti na de osydalie met bichromas kalicus en acidum sulfuricum zullen wel inde meesten gevallen voldoende zijn, om aan te toonen of er bij het bereiden van tincturen of van preparaten uit alcohol gebruik is gemaakt van houtgeest. Dient hij slechts om bij de bereiding te dienen , zonder op het eindresultaat invloed uitte oefenen, zooals bijv, bij de zwavelzure chinine , dan is het natuurlijk onverschillig van welken alcohol men gebruik gemaakt heeft. Daar de aether-verbindingen uit methylalcohol eene andere samenstelling hebben als de gewone samengestelde aethers , zoo mag men van dezen in de geneeskunde geen gebruik maken. Zijn mijne berichten juist dan zou de regeering bovengenoemden vrijdom van met houtgeest vermengden alcohol met mei toestaan en dan iemand belasten met die vermenging, tot wien men zich dan zou moeten wenden om dit product te bekomen. Men kan hier de vraag opwerpen,

398