is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had ook de bereiding onderzocht om Zuurstof te ontwikkelen uit eene oplossing van Chloorkalk door middel van eene Cobalt-zoutoplossing; de oplossing der Chloorkalk moet hierbij helder wezen. Hij liet aan de vergadering zien het zoogenaamde Oxygennis van R o b bin s , dat volgens hem bestaat uit Bichromas Kalicus en Peroxydum Baricum , eene toepassing van de vinding van Sehönbein in 1840, die twee soorten van Zuurstof, actieve en passieve aanneemt. Bij dit mengsel voegt men nu Zwavelzuur, waardoor men uit beide stoffen zuurstof ontwikkelt, terwijl de verhouding zoo genomen is, dat men uit beide stoffen evenveel zuurstof verkrijgt. De eene zuurstof is positieve, de andere negatieve; door de werking van beiden op elkander ontstaat gewone.

De spreker nam hieruit aanleiding om te spreken over positieve en negatieve zuurstof. 2. Over merkwaardige proeven van Volumen uitzetting. 3. Over de bepaling van warmtestof-ontwikkeling. 4. Over het verbranden van lichamen in protoxydum aiioti, Dr. J. E. D e Vr ij sprak over de zuivering van Chinóldine en deelde verder menige uitvoerige bijzonderheid over deze stof mede, alles later zeer uitvoerig door hem medegedeeld in Haaxman’s Tijdschrift. De heer W. Robertsen Az. sprak over de Zwavelzure Chinine, welke mededeeling inde berichten is te vinden. Over Methyl- alcohol of Uoutgeest mede inde berichten geplaatst. Over Fepsine. De heer P, J. Haaxman sprak over den zoogenoemdeu mineralen plantengroei en vertoonde daaromtrent eenige zaken. Door de Commissie voor de Journalistiek werden de volgende onderwerpen besproken. Door den heer J. Snoep. a. Eenvoudige en gemakkelijke wijze om Valerianas Ammonicus te bereiden. (Journ. de Chem. Médicale.') b. Eene nieuwe Zilvertitreer-methode van H. Vogel. (Foggendorfs Annalen, Maart 1865.)

415