is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, 1879 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mixtura baemostatica Schoeller, Waldenburg, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Mixtura lithontripica Ure, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Mixtura obstetricia Stearns, Maand. B’jv. 1 bij No. 1. Mixtura secalis cornuti Gric-penkerl, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Mixtura stibiata opiata, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Mixtura sulphatis chinini dulcificata, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Mixtura sulphatis cuprici Lisle, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Mixtuur met extractum filicis maris van Pheufer, 33. Mohr’s zout, 25. Mollisine, 51. Morphine, bepaling in opium, 45, oplosbaarheid in chloroform, 26. Motie inde vergadering van den geneeskundigen Raad van Zuid- Holland, 36. Muggenkaarsjes, 11. N. Nataloïne, 37. Natriumwolframaat, reagens op kalk, 51. Natronloog, niet sodaloog, 5. „Ne iteretur” op de recepten, 85, 89. Neusbougies, 50. Nicotine-derivaat, 20. Nieuwe industrie vaneen apotheker in België, 52. Nitras argenticus, goudhoudend, 1. Nitras bismnthicus basicus, trocbiscusvorm in Erankrijk, 20, bevrijd van arsenikgehalte, 20, 21. Nitras zincicus in bacillis, 80. Nitris aethylicus cum alcohole, chemische waardebepaling, 7. Nomenclatuur, pharmaceutische, 14. Nordhauser korn, vermenging, 8. Norwegium, 33. O. Oleas zincicus, 45. Oleum eucalypti, 8. Oleura gynocardiae, 3, 25. Oleum jecoris aselli ferratum met benzoas ferricus, 18, 35, 39, 42* Oleura foeniculi om den reuk van iodoforra te bedekken, 38. Oleum mnjoranae, 88. Oleum myrrhae per deliquiura, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Onbevoegde uitoefening der pharraacie in vroeger jaren, 2. Oogwater, blauw, groen, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Opiumonderzoek, 18, 21. Oplosbaarheid van morphine in chloroform, 26. Oplosbaarheid van salicylzuur en benzoëzuur, 18. Opodeldoch cnm aethere acetico, Maand. Bijv. 9 bij No. 36, met gedialyseerde zeep, 39. Oprichting te Leeuwarden vaneen departement der Ned. Maatschappij ter bevordering der pbarmacie, 41. Orangeade sèche. Maand, Bijv. 11 bij No. 46, Oxyleucotine, 34. P. Paardenstof, 6. Pain-Expeller van Richter, 2. Panicelli prophylactici, 35. Papaya-sap, 29. Papieren kragen, arsenikhoudend, 22. Paracotoïne van den handel, 34. Parijsch oogwater, Maand. Bijv, 6 bij No. 23. Pasta escharotica Payan, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Paténtgrijper, 52. Pelletierine, 22. Pensioenfonds voor apothekers-adsistenten, Verslag der algemeene vergadering, 14, staat, 38. Peperpoeder, onderzoek, 11. Pepsiua nostra, 22, Pepsine-onderzoek 11,6, 8. Pepsine, valsche naam voor oplossing van loodsuiker, 27. Pepsine-soorten van Einzelberg, 19. Pepsinum als vehiculum, 30. Peptonen, scheikundige samenstelling, 12. Perubalsem en vaselinum, 30. Perubalsem, herkenning vaneen harsgehalte, 25. Petroleum, ongezuiverde, therapeutische werking, 20. Pharmaceutische balansen, 26. Pharmaceutische bijzonderheden uit vergaderingen der geneeskundige raden, 1, uit de vergadering van den geneesk. raad voor Gelderland en Utrecht, 11. Pharmaceutisch laboratorium te Leiden, 40, te Groningen, 44. Pbarmaceutisch onderwijs te Leiden op de staatsbegrooting 1880, 22, 28, hulpmiddelen, gedachtewisseling daarover inde Tweede Kamer, 84. Pharmaceutische school voor meisjes te New-York, 9. Pharmaceutische statistiek, 47. Pharmaceutische toestand in Rusland, 2, toestanden in Duitschland, 49. Pharraacie centrale, actiën, 11. Pharmacognostisch stelsel, nieuw, 12. Pharmacopoea in Italië, 4, in Rusland, 52. Pharmacopoea universalis, 23, internationalis, 49. Phenol, aanwijzing, 5. Phenol en kreosoot, verschil, 2. Phenol en salicylzuur, onderscheid in reactie, 18. Phenol, gevoelig reactief, 20. Pbosphorpillen, 1.

Phosphorus aanwijzing, 28, in urine bij vergiftiging, 19. Phosphomaterstof uit phosphorcalcium, 12. Phosphorzink, 5. Phosphorzuur, titratie, 31. Picras amraonicus tegen kinkhoest, 18. Picrotine, 50. Picrotoxine, 50. Pillen, bekleeding, 50, gereedmaken met cera, 28. Pillenronder, 38. Pilocarpinum, 32, haargroei bevorderend, 18. Pilulae aloës crocalae Richter, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae aloës cum gutti, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae aloës cum myrrha, Maand, Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae aloës martiales, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae aloëticae ferralae, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae aloëticae stibiatae Schroeder v.d. Kolk, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Pilulae Anderson, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae ante cibum, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae antepilepticae Récamier, Maand Bijv. 10 bij No. 40. Pilulae antictericae Buchan, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae antidyspepsicae imperiales. $O. Pilulae antigonoirhoicae Hacker, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Pilulae antihydropales, 27. Pilulae antinenralgicae Laborde, Maand, Bijv. 4 bij No. 15. Pilulae antiphtysicae Murawjew, Maand. Bijv. 8 bij No. £3, Oesterlen, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Pilulae antisperraatorrhoicae Wurtzer, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae Augustini, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae benedictae Fnller, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae Blancardi als spe'cialité, 47. Pilulae Cambogiae compositie, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae contra cariem Rust, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae chinini, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Pilulae chinini cum ferro Hager, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Pilulae Emanuels, Maand. Bijv. 13 bij No. 50. Pilulae Pullen, Maand. Bijv, 13 bij No. 50. Pilulae digestivae Mom, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Pilulae hydrargyrosae Sédülot, Maand, Bijv. 8 bij No. 33. Pilulae italicae nigrae, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae mercuriales saponatae. Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Pilulae rhei James Clark, Maand. Bijv. I bij No. 1. Pilulae rhei saponatae, Maand. Bijv, 1 bij No. 1. Pilulae rhei solventes, Miand. Bijv. 1 bij No. 1,1 Pilulae Rnfi (Ruffi), Maand. Bijv. 13 bij No. 50. Pilulae stypticae Horion, Maand Bijv. 2 bij No. 5. Pilulae vitae B;lzer, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilulae vitae longae, Maand. Bijv. 13 bij No. 50. Pilules Ecossais, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Pilules gourraandes, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Plaksignaturen, 8. Planteusystemen, nienw'e, 24. Podophyllinum, 11, in tinotuurvorm, 53. Pornade met vaselinum parafünaium, 25. Pornatum contra alopeciam Steeger, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Ponsaelium, 20. Potio antiscorbutica citrata. Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Potio contra diabetam, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Potio emetica Green, Maand. Bijv. 5 bij No. 19, Clinic. Berol, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Potio laxativa, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Potus citricus. Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Potus imperialis, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Potus tartaratus, Maand. Bijv. 7 bij No, 27, Poudre Vaspail, 5, Praagsch oogwater, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Practiseeren van apothekers, 22. Praktisch hulp-apothekers-examen, 5- Prijsopgaven voor leerlingen, 4. Prijsvraag, 25, 28. Protest der drogisten, 28. Pulveres alterantes Plummeri compositi, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Pulveres antiparalytici Berends, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Pulveres chinini, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Pulveres contra tussim convulsivam Corput, Maand. Bijv. II bij No. 46. Pulveres diaphoretici Pharra. pauperum, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Pulveres emelici Waldenburg, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Pulveres expectorantes, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Pulvis ad liraonadam aurantiatam, Maand. Bijv, 11 bij No. 46. Pulvis aöropborus cum rheo, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Pulvis antiblennorrhoicus Lazowski, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Pulvis anticolicus, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Pulvis anticroupalis Kopp, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Pulvis antihaemoptysicus Gallois, Maand. Bjv. 1 bij No. 1. Pulvis dentifricius acidus, Maand. Bijv. 8 bij No. 33, salicylatus Jacobsen, Maand. Bijv. 12 bij No. 50, Viennensis, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Pulvis digestivus Kannenwurf, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Pulvis emeticus, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Pulvis eccoproticus. Maand. Bijv. I bij No. 1. Pulvis obstetricius, Maaud. Bijv. 1 bij No. 1. Pulvis obstetricius boraxatus, Maand. Bijv. 2 bij No, 5. Pulvis obstetricius Schraidt, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Pulvis ophthalmicus Baldinger, Maand. Bijv. 8 bij N°. 38, Yvel, Maand. Bijv. 6 bij No. 23,

Pulvis pectoralis Wedel, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Pulvis resolvens, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Pulvis rhei cum magnesia, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Pulvis salious. Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Pulvis tartari compositus, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Pulvis vitae imperatoris. Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Putride stoffen in water, bepaling, 50. Pyrophosphorzuur ijzerwater, 30. a Quantitatieve bepaling der gezamenlijke kina-alcalodïen, 47. Quebrachine, 44. Quebracho Colorado, gom, 29. Quebracho-praeparaten, 49. Quina Laroche, invoerrechten, 22, 82. Quinetura, 8, 24, 25, 30, toenemend gebruik in Britsch-Indië, 29, brief aan dr. de Vrij, 44. R. Rapport der commissie tot bet opleiden van Apothekers-bedienden te Rotterdam, 52. Radix rhei, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Radix saleb, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Radix senegae, vervalsching, 11. Radix valerianae, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Rapport (4de) van de Zuid-Hollandsche commissie voor de Pharm., 33. Ratten vergift met carbonas baryticus, 45. Recept met tinct. comp. Whyt. en aq., 39. Recept voor veeartsenijkundig gebruik, 25. Recepteertafel, bekleeding, 43. Recepten met voor oningewijden onleesbare teekens strafbaar gesteld, 52. Regulatief voor de visitatie der apotheken, 36, 37. „Resolvirseife”, 33. Reunie, „Luctor et Emergo”, 42, 47, 48. Rhabarberpapier als reageerpapier, 20, Ricinusolie gemakkelijk in te nemen, 3. Rigabalsem, 1. Rijks-gezondheidsambt in Duitschland, 49. Roode kina, 16, 18. Roodvonkbroodjes, 35. Ruiterzalf (grijze of zwarte), Maand. Bijv. 9 bij No. 36. S. Sal aperiens Guendre, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Sal Carlsbadense artiticiale, 46. Sal désopilant de Guendre, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Sal purgans balnei Mariae, Maand. Bijv. 5 bij No. 19' Salammoniakpaslieljes, 9. Sales Carlsbadenses solubiles, 22. Salicylas Cinchooidini, 45. Salicylzuur, opsporing, 18, in wijn en vruchtensappen aan te toonen, 38, in Viola tricolor, 46. Salpeterigzuur, reactie, 5. Salpeterzuur, onderzoek op gehalte aan iood of ioodzuur, 46. Salubrine, 1. Santoninum, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Sapo mercurialis, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Sarepta-balsem, 3. Saturatio simplex, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Scandium, 38. Scheikundig vraagstuk, 10. Scherp tandpoeder, Maand. Bijv. 8 bij No. 83. Schubert’s kruidenhaarbalsem, 33. Schweizer pillen van Richard Brand, 19. Scilla, bestanddeelen, 4. .Scilline, 4. Scillipicrine, 4. Scillitoxine, 4. Scoparine, 45. Scott’s Dressing, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Secale cornutum, Maand. Bijv. 1 bij No. 1, in brood, 8, in poeders, verkoop dooreen apotheker, 10. Sedlitz Chanteaud, 46. Semen carui ontolied, 1. Semen genistae, 45. Semen nigellae, bestanddeelen, 46. Semen sabadillae zonder vruchtdoozen, 9. Serum lactis tartarisatum, Maand. Bijv. 7 bij No. 27- Slangenwortel, 18. Smeltpunt vau zouten, 17. Socaloïne, 37. Soda in potasch direct te bepalen, 41. Soeppillen, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Solutio acetatis plumbici basici, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Solutio acidi chromici Dougall, Marschall, Maand. Bijv. II bij No. 46. Solutio antiherpetica Purdon, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Solutio antisyphilitica Ricord, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Solutio camphorae spirituosa, berekening, 23, 24. Solutio chloreti ferrici, 12, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Solutio iodiï spirituosa, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Solutio pyrophosphatis natrico-ferrici, oorzaak van troebel worden, 15 Solutio salium Carlsbadensium, 22. Solutio sulphatis ferrici, 12. Solutio tartari depurati, Maand. Bijv, 7 bij No. 27.