is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 10, 06-07-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 3. IAANDELIJKSCH BIJVOEGSEL

ten behoeve van Apotheekhondemie Geneeskuidigen.

59. SOLUTIO lODII SPIRITUOSA. Tinciura iodii. In mixtuur met mucilago gummi arabici of tragacanthae, 60—130 milligr. (2—6 droppels, niet meer dan 20 droppels of 600 milligram per dag). Uitwendig: alleen of verdund, voor aanstrijking met penseel en voor injectie. (Bij verdunning met water eenig iodetum kalicum bij te voegen, om de afscheiding van het iodium te verhinderen.) (439.) Mixtura antepileptica Schmith. Jf: tincturae iodii gtt. 15, aquae menthae piperitae, destillatae ga 60,0, syrupi simplicis 30,0, M. D. S. Om de twee uren een eetlepel. (440). Syrupus iodii. ' Bf: tincturae iodii 5,0, syrupi simplicis 95,0. Misce. (441.) Syrupus picis iodatns lefori. Tj : aquae picis 350,0, sacchari albi 600,0. Digerendo in vase porcellaneo vel vitreo clauso fiat syrupus, cui admisceantur tincturae iodii 10,0, glycerini 50,0. Sepone per aliquot dies et cola. (442.) Lac iodatum. Tj: lactis vaccini recentis 90,0. Tepefactis inter agitationem sensim instilla tincturae iodii 10,0. Turn agita ope bacilli vitrei, donec liquor albissimus evaserit. (443.) Bnema antidysentericum Talm. $ ■ tincturae iodii 5,0, iodeti kalici 1,0, aquae destillatae 60,0. M. D. S. Lavement. (444.) Gargarisma aniisyphiliticum lang leb ert. ff: tincturae iodii 4,0, aquae destillatae 400,0, syrupi mororum 40,0, M. D. S. Mond- en gorgelwater. (445.) Collyrium iodatum Bo in et. If : tincturae iodii 10,0, tannini 0,200, aquae rosarum 30,0. M. D. S. Om in te droppelen. (446.) Linimentum contra perniones Test el in. ft: tincturae iodii 10,0, solutionis hypochloritis natrici 30,0. M. D. S. Uitwendig.

(447.) Liquor olfactorius Ramilton. P': tincturae iodii, chloroformi aa 10,0, acidi phenylici gtt. 15. M. D. S. Eén- tot tweemaal daags 5 tot 6 droppels ineen reageerbuisje te doen, in warm water te verwarmen en dan op te snuiven. (448.) Solutio antïsyphilitica Ui oord. . Il: tincturae iodii 4,0, , iodeti kalici 1,0, aquae destillatae 200,0. M. D. S. Uitwendig. (449.) Tinciura iodo-tannica B o in et Jf : acidi tannici 5,0, tincturae iodii 2,500, aquae destillatae 50,0. Leni calore fiat solutio. 60, SULPHAS ATROPINI. In oplossing (water of spiritus), fllen en poeders. Dosis00,0, milligram (hoog&ens 3 milligram per dag). Uitwendig voornamelij.' in oogdroppels, ook endermatiscli in poeder 1 op 300—500 suiker, in zalf 1 op 100, in subcutane inj«tie 1 op 100. (450.) Guttae atropinae. \j: sulpbatis atropini 0,010 (10 milligram). Solve in aquae destillatae 10,0 (10 gram). D. S. Twee- tot viemual daags 10 droppels ( 600 milligr. suipbas atropini.) (451.) Collyrium stillatitium Graefe. If: sulpbatis atropini 0,050 (tot 0,080). Solve in aquae destillatae 10,0. D. S. Oogdroppels. Vergift. (452.) Collyrium atropini Sichel. p': sulpbatis atropini 0,010. Solve in aquae destillatae 10,0, glycerini 5,0. D. S. Dagelijks eenmaal, later meermalen in te droppelen en na elke indroppeling de oogen in koud water te baden. (453.) Collyrium. sulpbatis atropini oleosum O wen. : sulpbatis atropini 0,050 (tot 0,200). Solve in olei ricini 30,0. (454.) Glycerolatum sulpbatis atropini. P': sulpbatis atropini 0,040, glycerini cum amylo 5,0. Misce. D. S. Tweemaal daags ter grootte eener speldeknop op de binnenvlakte van het benedenste ooglid te brengen. j(

j (455.) Injectie swbcutanea sulpbatis atropini. Jf: sulpbatis atropini 0,100. Solvë in aquae destillatae 10,0. Dosis 0,100—0,200—0,300. 6H SULPHAS CHININI. In oplossing (met een weinig zuur bijv. acidum .ulpburicum dilutum, acidum hydrocbloricum dilutum, j acidum tartaricum), in poeders, meestal in pillen (bet i best met gelijke deelen pulvis radicis liquiritiae en pull| vis succi liquiritiae en dunne mucilago gummi arabici 1 of met eenige droppels acidum sulpburicum dilutum of acidum hydrocbloricum dilutum tot massa aangemaakt). Dosis als tonicum 3 4 maal daags 30 60 120 milligram, als antiperiodicum 130 300 600 milligram, zelfs tot 14 gram. Uitwendig: in spiritueuze oplossing, in zalf (1 op 80 100), in lavement (300 600 milligram), in suppositoriën, in subcutane injectie, 1,2, 3,4 deelen op 100 deelen water. Bij het bereiden eener mixtuur uit suipbas chinini acidum sulpburicum dilutum of acidum hydrocbloricum dilutum moet voor het verkrijgen eener spoedige oplossing de suipbas chinini niet onmiddellijk met het zuur in aanraking komen, maar eerst met eenig water aangemengd zijn. (456.) Mixtura chinini. Jf: sulpbatis chinini 0,300, acidi sulphurici diluti gtt. 10, aquae communis 150,0, syrupi rubi idaei 25,0. M. D. S. Om de 3 uren een lepel. (457.) Mixtura antirheumatica Lemire. ft': sulpbatis chinini 2,0, iodeti kalici 1,0, acidi sulphurici diluti 1,0, aquae destillatae 125,0, syrupi simplicis 45,0. M, D. S. Om de twee uren een eetlepel. (458.) Mixtura sulpbatis chinini dulcificata. : sulpbatis chinini 1,0, infusionis seminis colfeae tosti 100,0, syrupi chloroformiati 50,0. Misce infusum refrigeratum, cum syrupo et cbinino, tantummodo conquassendo. (N.B. 50 gram syrupus cbloroformiatus = 10 droppels chloroform, gram spiritus rectificatus, 471 gram syr. simpl.) (459.) Tinciura chinini aloëtica Uiegler. ïinctura antifebrilis. ff: tincturae aloës 5,0, aurantiorum 30,0, solutionis camphorae spirituosae 2,0. Mixtis adde sulpbatis chinini 4,0, acidi sulphurici diluti 9,0, vini opii 1,0, ♦ spiritus rectificati 70,0. l! (460.) Tinciura chinini composita. fl': sulpbatis chinini 2,0. Solve in tincturae aurantiorum 100,0.