Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ostium int. den vinger niet doorliet, teneinde de abortus-resten te kunnen verwijderen, werd inde kliniek in narcose de uterus gecuretteerd. Daarbij werd inden voorwand van den uterus een klein intramuraal myoom gevonden. YIII. N°. 888 (1900), 30-jarige V para. Patiënte was inde Be zwangerschapsmaand, toen zij begon te vloeien; dit duurde een gebeele week en werd daarna zoo erg, dat zij verloskundige hulp besloot in te roepen; zij meende toen het vruchtje te zijn kwijtgeraakt. De vrouw was zeer anaemisch en had nu en dan weeën. Bij inw. onderzoek bleken de eivliezen uit het ostium inde vagina te hangen. Met den vinger werden deze uit vagina en uterus verwijderd. Kraambed goed. IX. X°. 866 (1900), 39-jarige X para. De zwangerschap verliep gedurende 4 maanden ongestoord toen patiënte onder pijn een hevige bloeding kreeg, waarom zij een medicus consulteerde, die rust voorschreef. Gedurende een vijftal dagen bleef patiënte te bed liggen, doch het vloeien hield niet op. Zij riep toen de hulp der polikliniek in 5 bij onderzoek bleek de placenta uit het ostium te hangen. Met eenige moeite werd deze met den vinger verwijderd. Kraambed goed. Kraambed. Het is niet mogelijk uit de ingeleverde rapporten een goed beeld te vormen omtrent den gezondheidstoestand der poliklinische kraamvrouwen. De lichte stoornissen, die na een paar dagen weder geweken zijn, worden meestal niet vermeld, evenmin als uitdrukkelijk de afwezigheid van stoornissen wordt aangeteekend. Alleen de ernstiger afwijkingen zijn ongetwijfeld geboekt, en ook te onzer kennis gekomen door persoonlijk onderzoek. Zoo durven wij dus verklaren, dat ernstige ziekteverschijnselen in het kraambed inde besproken twee jaren zeer zelden zijn waargenomen. Daarmede is echter niet gezegd, dat nu ook maar zeer weinig vrouwen bezwaren na het kraambed, en van de bevalling afhankelijk, ondervonden. Een enkele blik inde registers der gynaecologische polikliniek en inde geschiedenissen der gynaecologische kliniek leert ons, dat vrouw A. of B. zich 4,5 weken post parfum aanmeldde met klachten over bloeding of pijn, bij onderzoek een restant van parametritis of van pelvis-peritonitis, of een geretroflecteerden uterus bleek te hebben, en inde registers der verloskundige polikliniek een ongestoord kraambed heet te hebben gehad! Wij herinneren ons dan zeer goed, dat ons over vrouw A. of B. absoluut niets is gerapporteerd , dat wij haar zelf dus ook niet bezocht hebben. Dergelijke gevallen kunnen wij in vrij grooten getale gemakkelijk opzoeken.

71

Sluiten