Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volmaakt gezond, links is het parametrium wat verdikt, links boven is een oppervlakkige granulatie, die niet den indruk maakt vaneen recidief. 31. 1. ’O3 verscheen patiënt op de polikiniek met een duidelijk recidief links inde vagina. YI. Yr. D. (klin. n°. 104) 45 jaar, 3 partus en 1 abortus (vóór 15 jaar). Steeds geregelde menstruatie, laatste menstruatie inde vorige week. Yóór ongeveer 2 maanden bemerkte pat. dat zij dikwijls vochtig werd door uit de genitaliën afloopend geel, onaangenaam riekend vocht. Bij coïtus geen bloeding. Urineloozing en defaecatie ongestoord. Pat. gevoelt zich volmaakt gezond, heeft een gezond uiterlijk, komt ter opname op aandrang van haar medicus. Aan borst- en buikorganen worden bij nauwkeurig onderzoek geen afwijkingen geconstateerd. De vulva is niet wijd. De portio vaginalis is een dikke, harde schijf, vast verbonden met den niet vergrooten uterus. Uterus en portio tezamen zijn goed bewegelijk. De palpatie geeft lichte bloeding. In het speculum ziet men een groot bloemkoolgezwel, bedekt met een grijs-zwart beslag. De woekering maakt den indruk van te zijn overgegaan op de vagina. 24. 8. ’O2 wordt met den scherpen lepel de hoofdmassa van de nieuwvorming verwijderd, hetgeen onder matige bloeding geschiedt. 26. 8. ’O2. Vaginale uterusexstirpatie. De blaas blijkt zich uitte strekken tot vlak nabij de carcinomateuse voorlip der portio. Daarom wordt eerst een overlangsche incisie gemaakt inden voorsten vaginaalwand en daarna een dwarsche, zoodat de blaas gemakkelijk hoog teruggeschoven kan worden. Verder op de gewone wijze vaginale uterusexstirpatie met ligaturen, evenals inde vorige gevallen. In beide ovariën zijn kleine follikelcysten met dunnen wand en helderen inhoud, die worden ingeprikt. De ovariën en tubae worden niet mede weggenomen. Va 1 week wegname van den tampon, inde derde week van de ligaturen en hechtingen. Verloop na de operatie ongestoord. Pat. wordt 21. 9. ’O2 ontslagen, de vaginaalwand is geheel gesloten, er is geen granulatie te zien, geen resistentie te voelen. Algemeene toestand uitstekend. 12. 11.’02 komt patiënt op de polikliniek, uiterlijk blozend, gevoelt zich uitstekend, klaagt alleen over lichte pijn inde rechterzijde. Inde vagina is inden rechter wondhoek een knobbel ter grootte vaneen hazelnoot en een resistentie, daarvan uitgaande, reikende tot den bekkenwand, die het carcinoom-recidief inoperabel maakt! VII. Vr. N. (klin. nu. 150), 61 jaar, op 55jarigen leeftijd klimaoterium na profuse bloedingen, heeft drie volwassen kinderen. Pat. bemerkte i November 1.1., zonder voorafgegane leukorrhoe, dat zij

29

Sluiten