Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Ribbius informeert hoe in het laatste geval de uitspoeling met physiologische zoutsolutie werd uitgevoerd. De heer Driessen antwoordt, dat dit eenvoudig gebeurde met een irrigator en een katheter van Doléris, die inde vrije buikholte werd ingevoerd. De heer Semmelink heeft inde Leidsche kliniek ook een purulente peritonitis na abortus provocatus waargenomen; hier bestond evenwel een complicatie met een adnex-tumor. Wat de groote doses alcohol betreft, door Dr. Driessen in dit geval toegediend, vraagt hij of dit niet gevaarlijk is. Hij zon bevreesd zijn, door zooveel alcohol de maagfunctie te bederven. De heer Driessen heeft integendeel de overtuiging dat juist door de alcohol de maagfunctie zoo goed is gebleven. Dr. Stratz vertoont een haeraatosalpinx, die een maand geleden verwijderd is. De anamnese was niet duidelijk. De patiënte, 11-para, had na de geboorte van het tweede kind pijn inden onderbuik en constipatie gekregen. Er werd links naast den uterus een tumor gevonden, uitgaande van de linker adnexen. Toorts waren er verschijnselen van circumsoripte peritonitis. De tumor bleek een linkszijdige haematosalpinx te zijn; behalve aan ’t ovarium werden tal van adhaesies gevonden. De vraag rijst nu, of deze tumor een gevolg kan zijn van extra-uterine graviditeit, Verschijnselen daarvan waren niet aanwezig. De wand van de tuba was belangrijk verdikt; het centrale gedeelte weinig veranderd. Mikroskopisch werden oude haemorrhagieën en kalkincrustaties gevonden. Aan ’t centrale deel van den tumor bleek het weefsel vrij normaal te zijn. Slechts hielen daar werden kleine haarden gevonden van kleincellig infiltrant. De heer Driessen vraagt, of er bloedpigment in ’t weefsel gevonden werd. Hij heeft een dergelijk praeparaat onderzocht, waar na lang zoeken een holte gevonden werd, die wel niet anders dan de amniosholte kon wezen. De wand was in dat geval met bloedkleurstof geimbibeerd De heer Stratz antwoordt, dat hij geen holte inden tumor heeft gevonden. Hij heeft echter nergens inde litteratuur een zoo groote haematosalpinx gevonden zonder graviditeit als oorzaak. De lieer Ribbius deelt mede, dat hij de evolutio spontanea heeft waargenomen vaneen voldragen, levend kind. De vrouw was 5-maal spontaan bevallen, de kinderen waren vrij klein. Hu was de laatste menstruatie verschenen 7 Juni. De partus, die ongeveer half Maart werd verwacht, volgde eerst 12 April. De vroedvrouw, die geroepen werd, vond staande vliezen, waarbinnen een handje te voelen was, en totale ontsluiting. Bij dit onderzoek braken de vliezen. Spreker werd door de vroedvrouw ter hulp ge-

222

Sluiten