Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrucht. Verloop der haring. • , . , . (Kunsthulp.) | | S | Aanmerkingen. "M O3 O» O OJ n O E-I O O Versie en Extractie. 1. m. 50.5 3750 y . Spontaan. 1. vr. 49 3050 Zeer krachtige weeën. Sle en Extractie na part. a. prov. 1. m. 45.5 2760 id. 1. m. 483000 Spontaan. 1. vr. 50 3820 Geulvormig indrnksel op 1 parietaalbeen. Sectio Caesarea. f vr. 52 3230 Geringe ontsluiting, dalen der harttonen. Forcipale extractie. 1. m. 49 3010 Hooge tang (Naegele); extractie gemakkelijk. . (“ph.) extractie na part, a. provoc. 1. vr, 47 2630 Foroipale Extractie. 1. vr. 49 2935 Sterk gemouleerde schedel; was voor S. C. bestemd. Forceps na p.a. p. 1. vr. 49 2470 Hooge tang na mislukte versie. Sectio Caesarea. 1. m. 51 3465 S. 0. voor de 2e maal. Vets- id. 1. vr. 50 3140 6 Extractie na part. a, prov. f m. 48,5 2460 Schedelfractuur. Forcipale Extractie. 1. m. 50 3220 Schedel ingedaald, dalen der harttonen, ®ectio Caesarea (Porro). f 54 3890 Spontaan. 1. m. 50 3590 Indalen van den schedel na volkomen ontsluiting. Perforatie. f vr. Voldr. Na ’t mislukken der hooge tang perforatie van het afstervende kind. Forcipale Extractie. 1. m. 483000 Schedel met groot segment in ingang. Versie en Extractie. 1. vr. 52 4150 Moeilijke versie (contractiering), fractuur r. dij. Spontaan. 1. vr. 50 3130 Foroipale Extractie. 1. m. 50 3200 Uitstekende spinae ischii. Afstand tub. ischii 10 c..M. Sectio Caesarea. 1. m. 54 4050 kraambed slechts het strikt-noodzakelijke vermeld, omdat hieromtrent vroeger reeds breedvoerige mededeelingen zijn verschenen ’). Natuurlijke haring. De haring verliep in 22 gevallen spontaan, n.l. 8 maal bij eerstbarenden en 14 maal bij meerbarenden. Omtrent het baringsverloop mogen de korte mededeelingen in tabel II volstaan. Twintig voldragen kinderen werden levend geboren. Voorste wandbeeusligging werd herhaaldelijk waargenomen, terwijl drie maal een indaling in achterste wandbeensligging (N°. 36. 1902. N°. 9. 1902, N°. 24. 1900) kon worden geconstateerd. Eenmaal presenteerde zich de schedel in achterste wandbeensl. boven den hekkeningang (N°. 19. 1900). Of de schedel ook aldus indaalde, is niet i) Ned. Tijdschrift van Verloskunde en Gynaecologie Jaargang 1902.

101

Sluiten