Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kypho-scoliotisch rachitisch hekken. Laatste menstruatie 20 Maart 1900 (?). 8 Maart ’s nachts 1 u. 30 loopt vruchtwater weg, lichte uteruscontracties, schedel ingedaald, 3 c.M. ontsluiting; 12 uur later de weeën tot nu toe zwak, worden veel krachtiger, er is nu bijna volkomen ontsluiting; de pijlnaad verloopt dwars, de kleine fontenel staat rechts, vlak achter de uitstekende spina ischii, de groote fontenel links, de beide fontenellen nagenoeg even diep. 2 u. 30: niettegenstaande krachtige weeën is de stand van het hoofd niet veranderd, de uitstekende spina belet de rotatie van het achterhoofd naar voren. Tang van Na egel e inde rechter schuinsche afmeting. Bij de niet moeielijke rotatie passeert het achterhoofd met een schokje de uitstekende spina; langzaam wordt nu het hoofd geëxtraheerd. Perineaalruptuur tot dicht aan den anus met vier hechtingen gesloten. Lengte van het kind 50 c.M., gewicht 3200 gram. B. T. 8, B. P. 9. Geval V. N°. 45, ’O2. Yr. Y., 30 jaar, I-para. Yan rachitis blijkt uit de anamnese niets; opgenomen 15 Juli als gravida. le haring forceps, levend kind, 2e forceps, 3e en 4e versie, telkens doode kinderen. Lengte der vrouw 152 c.M. Bekkenmaten: D. sp. 23.5, D. cr. 26.5, D. tr. 29.5, C. B. 18.5, C. D. 10.75 promoutorium met één vinger te bereiken, lin. innominata met een vinger te volgen, sacrum niet rachitisch. Diagnose: algemeen vernauwd, plat, niet rachitisch bekken. 7 September, ’s middags 2 u. 30, zwakke weeën, schedel boven den bekkeningang, rug rechts, 3 c.M. ontsluiting, staande vliezen, ’s Avonds 12 uur is de ontsluiting volkomen, de weeën des middags zwak, zijn het laatste uur krachtig geworden; 12 uur: de vliezen worden gebroken; narcose, ligging van Wal c her, impressie van ’t hoofd; het komt met ’n klein segment inden bekkeningang. Terwijl het hoofd uitwendig wordt gefixeerd, wordt de tang van Na eg el e inde r. schuinsche afmeting aangelegd. Eerst na enkele krachtige tracties passeert het hoofd den ingang; tevens druk van boven. Het slot stond bijna inde vulva. Nadat de lepels ’n weinig zijn verschoven, om den schedel beter te vatten, wordt nu spelenderwijze de spildraai en daarna de verdere extractie volbracht. ’t Kind weegt 3860 gram en is 52 c.M. lang. Schedelmaten: B. T. 8.5, B. P. 8.75. In het 1. ooglid is een geringe bloeduitstorting zichtbaar, het oog is niet gelaedeerd. Geval VI. N°. 1. ’Ol. Vr. Y. S., 32 jaar, Yl-para. Inde jeugd rachitis; laatste raenses midden April. Lengte 154 c.M. Bekken; D. sp. 25, D. cr. 27, D. tr. 28.5, C. B. 19, C. D. ) 10, omvang 84 c.M.; diagnose algemeen ver-

121

Sluiten