Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn geen faeces meer gepasseerd: deze communiceert dooreen nauweu gang met de buitenwereld; door het condoom dagelijks een paar malen heen en weer te trekken, is er voor gezorgd dat de genezende darm geen strictuur krijgt. Het wordt nu weggelaten en de anus praeternaturalis stijf afgesloten, om te beoordeelen of de faeces haar natuurlijken weg zullen vinden. Dit gaat niet, omdat zich een groote spoor heeft gevormd inden kunstanus. In hel afvoerende stuk van dezen anus, d.i. het toevoerende voor de fistel, worden pap, stukjes hard ei enz. gebracht. Dit voedsel komteerst door de fistel na een paar dagen echter door den anus naar buiten, en op diezelfde manier gelukt het een houten balletje van 8 m.M. middellijn, aan een touw bevestigd, uit den eenen anus in den anderen te zenden. Wij hebben nu dus een lang koord tot onze beschikking, dat door den anus praeternaturalis in —en dooiden natuurlijken anus uit het lichaam komt. Daarover worden geperforeerde houten eivormige balletjes geschoven, wier dikte telkens 2 m.M. verschilt: als er eén gepasseerd is door de vernauwing, die zich ter hoogte van de fistel inde flexuur heeft gevormd, wordt er een dikkere ingebracht: zoo passeeren er eindelijk houten eieren van 30 m.M. middellijn spontaan langs het touw. Yan het ei van 32 m.M. echter breekt het touw ongelukkig af: dit ei blijft 4 dagen onder weg maar wordt dan, na glycerine-lavementen „gelegd”. 6/IY 1901. De anus praeternaturalis wordt gesloten: de darm wordt daarvoor, na opening der buikholte, van den buikwand afgepraepareerd, totdat hij geheel vrij is en er dus ook geen sprake vaneen spoor meer is. Het gat inden darm in 3 lagen dichtgenaaid. Daarna volgen de faeces hoofdzakelijk den natuurlijken weg, voor een klein gedeelte echter passeeren zij nog de fistel. Deze wordt nochtans kleiner en kleiner en pat. verlaat daarmede een jaar na de operatie de kliniek. De algemeene toestand is, afgezien van inden laatsten tijd sterk toegenomen hysterische symptomen, vooitreffelijk; de uterus is bewegelijk, in ’t bekken zijn geen exsudaten of infiltraten voelbaar. De fistel heeft zich na eenigen tijd gesloten, en stenoseverschijnselen zijn nooit opgetreden. Merkwaardigerwijze heeft het meisje later geregeld gemenstrueerd. Wij hebben daarna nog gelegenheid bezichtigen : een belangrijke hernia ventralis eischte operatieve hulp. De adhaesies waren in veel minder mate aanwezig, dan wij verwacht hadden. In uitstekenden toestand maakt onze patiënte zich na dit alles gereed het huwelijksbootje in te stappen. Dat de eerste darmnaad zou bezwijken, was wegens de aanraking

184

Sluiten