Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2° waarom een doorgemaakte salpingitis de kans op tubairzwangerschap verhoogt; 3° waarom in oud ontstoken tubae de frequentie van de ruptuur verre ten achter staat bij die van den abortus. De waarschijnlijke toekomst vaneen zich inde tuba vastzettend ei ten opzichte van de plaats der insertie en den aard van de tuba mucosa geeft het volgende schema. i •/ columnair = Geen ontwikkeling mogelijk, \ of zeer vroegtijdigen abortus. a. normale mucosa. ( . , ~ j (3 intercolumnair = Ontwikkeling mogelijk. [ Abortus of ruptuur. !yx columnair = Ontwikkeling mogelijk. Abortus. ft intercolumnair = Ontwikkeling t gunstigst. Abortus of Latere ruptuur dan bij a. Wanneer eene gezonde mucosa reageert met deciduavorming, zal de toekomst van het ei zijn als onder b. De aanwezigheid vaneen bevrucht ei inden genitaaltractus roept daarin eene bepaalde reactie te voorschijn, onafhankelijk van de plaats, waar het ei zich bevindt. 1. De uteruswand reageert met hypertrophie, het slijmvlies met deciduavorming. Deze reactie is constant, ook bij ectopische insertie, al wordt zij als zoodanig niet door iedereen erkend. Gewoonlijk wordt de decidua uterina eenige (2 a 3) dagen na de eerste belangrijke stoornis in het proces van placentatie uitgestooten. Daardoor wordt zij vaak tevergeefs inden uterus gezocht, als de vrouw niet dadelijk na de eerste inwendige bloeding in observatie komt. Ook inde gevallen len X vond ik geen spoor van decidua inde geëxstirpeerde uteri. Daarentegen werd zij in drie gevallen (111, IV en YI) als een compleet afgietsel van de uterusholte uitgestooten. Yoor een nauwkeurig onderzoek is het noodig, dat zij nog in samenhang met den uteruswand is. Mej. van Tussenbroek heeft een dergelijk geval kunnen onderzoeken en daarbij de verschillen met de decidua bij intra-uterine zwangerschap vastgesteld. De spontaan uitgestooten decidua vond ik sterk doorbloed, het weefsel zelf gedegenereerd, plaatselijk zelfs geheel necrotisch; toch waren nog groote velden deciduacellen duidelijk als zoodanig herkenbaar. 2. De tuba vertoont meestal geen reactie. Soms vindt men kleine decidua veldjes inde toppen van enkele plooien, een hoogst enkele maal is een overeen groot gedeelte der tuba zich uitstrekkende

178

Sluiten