Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvallen van de morbus Brightii aanleiding geven aldus vermelden zij ontstaat de intrarenale hypertensie uit de toename in volume van de nier door de exsudaten en de producten van celproliferatie, opgesloten binnen hare niet rekbare kapsel. Deze hypertensie, die op de vaten en de zenuwen inwerkt, wijzigt allereerst belangrijk de circulatie en de innervatie van het orgaan, wat weldra overslaat op de epitheliën, die in hunne functie worden gestoord, doordat de vitaliteit vermindert en zelfs tot afsterven leidt. Hoe eerder men dus die hypertensie opheft, des te beter zullen de physiologische functies herstellen, wat dan ook proefondervindelijk gebleken is goed te zijn, en wat men het best kan bereiken door de combinatie deze beide operaties. Ook om het nierparenchym zoo spoedig mogelijk van toxinen te bevrijden, die volgens Dieulafoy de secretie-elementen der nier kunnen vergiftigen en een soort „urémie rénale” kunnen veroorzaken, welke hypothese ook voor de zwangerschaps-toxinen zou kunnen gelden , is eene incisie in het nierparenchym gewenscht. Eigenaardig is het, dat Sippel1), waar hij zegt: „Es ist bekannt, dass dieser therapeutische Elfekt der Druckentlastung der Kiere durch Spaltung der Kapsel allein oder Aushüllung derselben aus der Kapsel oder auch durch Spaltung der Kiere selbst erreicht werden kan” niet meer nadruk legt op de nephrotomie en in den regel alleen een dubbelzijdige kapselsplijting voldoende acht. Laat mij er echter bij voegen, dat Sippel de theorie der verhoogde intrarenale spanning als juist erkennende, de nephroraphie als dan gewettigd acht, zonder zelf nog inde gelegenheid te zijn geweest haar toe te passen, terwijl de groote ervaring in nierchirurgie van Prou st, gevoegd bij de goede resultaten verkregen met de nephrotomie bij acute iufectieuse nephritis en de uraernische aanvallen bij chronische nephritis, hem des te eerder ertoe bracht om ze bij de nephritis eclamptica toe te passen. Bij de techniek der operatie behoeven wij niet nader stil te staan en kunnen wij hieromtrent verwijzen naar de handboeken over chirurgie. Wat echter wel een vraag van gewicht is, is: wanneer zalmen tot de nieroperatie overgaan? Edebohls in zijn succesroes zegt: „A woman suffering frorn uremio convulsions is entiiled to the positive benefits of decapsulatiou, wether pregnant, in labor or in the puerperium”. Te recht merkt Pinard hierover op, dat „si Edebohls était accoucheur, il eut moins generalisé d’emblée”, *) Ein neuer Vorsohlag zur Bekampfang Sohwerster Eklampsieformen. Berl. Kim. W. no. 49. 1906.

241

Sluiten