Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de 142 gevallen met een C.D. van 11 of meer heb ik toch nog 31 verlossingen kunstmatig te behandelen gehad (16 bij eerst-, 15 bij meerbarigen). Al is hier de vernauwing niet altijd en niet de eenige schadelijke omstandigheid geweest, het aantal van 11 keeringen of uithalingen aan den voet doet dezen invloed toch wel doorschemeren. Men houde hierbij in het oog, dat 13 dezer 31 kinderen meer dan 3400 gram wogen, wat den invloed van het bekken natuurlijk versterkt. Onderstaand lijstje geeft een beeld van deze gevallen. 142 vrouwen; Conjugata diagonalis van 11 c.M. of meer: Spontane haring. Gewicht van het kind. < 3400 Gr. > 3400 Gr. 71 Eerstbarigen 53 maal 18 maal 40 Meerbarigen 17 „ 23 „ Alle kinderen levend. Kunstmatige verlossing. 16 Eerstbarigen: 3 X uitgangstang, levend. 4 X uitgangstang, lev. 3 X Extractie (2 dood). I 2 X hooge tang, lev. 1 X Versie en Extr., levend. 1 X Sectio caesarea, lev. 2 X perforatie van het doode kind. 15 Meerbarigen: 2 X uitgangstang, (1 dood). , 1 X prophyl. keer., d. 2 X Extractie, levend. 1 X Extractie, levend. 1 X Versie en Extr., levend. \ 2 X Versie en extract., 4 X kunstm. vroeggeb.,levend , levend. 1 X perforatie(hydrocephalus). 1 X hooge tang, (dood). Hoewel dus onder protest, laat ik voor' heden deze gevallen verder geheel buiten beschouwing. Evenzeer met tegenzin geef ik gevolg aan de uitnoodiging van den voorzitter, om zijn wijze van indeeling der bekkenveruauwing te volgen en hiervoor niet de conjugata vera, maarde diagonalis als maatstaf te gebruiken. Nu de heer Nij ho ff hierin is voor gegaan, kunnen wij voor onderlinge vergelijking heden wel niet anders doen, dan dit voorbeeld volgen. Inde toekomst wensch ik mij evenwel te houden aan de vera als maatstaf: met deze afmeting toch kan ik mij een denkbeeld vormen over de verhouding tusschen bekken en dwarse afmeting van het kinder-

117

Sluiten