Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de veerkrachtige ribbenboog, terwijl bij het uitzwaaien de buikinhoud plotseling naar beneden wordt verplaatst en een darmlis met kracht tegen de symphysis kan terecht komen. De ligging van de darmlis tusschen navel en symphysis zou met de laatste mogelijkheid van ontstaan nog het best overeenkomen. XII. N°. 211. VII-p. 38 j. a terrne. Opname 27 Juni; tamelijk anaemisch, pols goed. Cervix voor twee vingers doorgankelijk; placenta praevia marginalis. Geen bloeding. 28 Juni 4 u. v.m. aanzienlijke bloeding, flinke weeën. Staande, zeer weeke cervix. 8 cM. boven den uitw. mond, bevindt zich de contractiering, daarboven staat het hoofd. Wijdte van den contractiering 5 cM. Tijdens een wee, snoert zich de contractiering onder het hoofd samen tot een 2 cM. wijde ring; daarbij blijft het o. u. s. slap. De vliezen zijn slap. De weeke cervix laat gemakkelijk de geheele hand door, daarom wordt wegens de bloeding besloten te termineeren. Met eenige moeite en geduld gelukt het de hand door den contractiering te brengen en het kind te keeren; bij de extractie wordt geen stoornis door den contractiering ondervonden. Kind leeft, weegt 2.810 K.G. Kraambed ongestoord. XIII. Xü. 274. 11-p. 29 j. 34 weken zwanger. Voor een week een bloeding, die zich heden heeft herhaald. Opname 21 Augustus. Anaemisch. 4 cM. ontsluiting, hoofdligging. Placenta praevia lateralis. Vrij veel bloeding. Vliezen worden gebroken, er loopt veel vruchtwater af, en de placenta komt veel lager. Bloeding neemt toe. Daarom Bonn ai re tot 8 cM. Versie; de stuit passeert langzaam het ostium, het hoofd wordt door de cervix stevig ommoerd, kan niet worden ontwikkeld. Daar het kind ademhalingsbewegingen maakt, wordt de zichtbare voorlip l'j2 cM. ver mediaan ingeknipt, waarna het hoofd te voorschijn komt. Het kind is schijndood, komt bij, sterft echter na 4'/2 uur door laesies van hot halsmerg. Wond inde cervix gehecht; cervix verder intact. Wegens bloeding manueele verwijdering der placenta met tamponnade van uterus en vagina. In ’t kraambed 3 X 38.1. XIV. N°. 276. VIII-p. 27 j. Zwangerschap 30 weken. 18 Augustus spontaan breken der vliezen. Heden nacht zijnde weeën begonnen, daarna zeer aanzienlijke bloeding. 22 Aug. opname: zeer anaemisch. Uterus zeer strak om het kleine kind gespannen. Dwarsligging. Cervix verstreken. 4 cM. ontsluiting. Placenta praevia lateralis. Wegens aanhoudende bloeding moet worden getermineerd. Gemakkelijke dilatatie volgens Bonn ai re tot de hand de cervix kan passeeren. Zeer moeilijke versie, gevolgd dooreen gemakkelijke extractie. Het kind komt niet bij, weegt 1260 gr. Geen cervixscheur. In het kraambed een lichte endometritis.

168

Sluiten