Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende verschijnselen van zwangerschapsvergil tigiug bestond en voor de krampen een aetiologisch moment in liet oerlijden kou worden gevonden, moest de diagnose eclampsie als hoogst twijfelachtig worden beschouwd, maar veel eerder een iutracrauieel proces worden aangenomen. Prof. Kouwer heeft met belangstelling het geval van osteomalacie gehoord, maar bij de beschrijving één symptoom gemist, dat zeer typisch is, u.l. de bemoeilijkte abduotie der beenen ten gevolge van spanning der adductoren. Osteomalacie is bij ons te lande zeldzaam: hij heeft maar één geval waargenomen. Het doet hem genoegen dat de heer D e Sn o o bij een conservatieve therapie genezing heeft verkregen; hij heeft in zijn geval dezelfde ervaring opgedaan: ook deze vrouw verkeerde in armoedige omstandigheden. N ochtigheid kan bij haar geen rol hebben gespeeld, want zij was van de hei afkomstig. Onder rust en goede voeding, zonder phosphorustherapie, verdwenen de pijnen in drie maanden tijds. Omtrent het tweede geval, het reusachtige ovariaal carcinoom, stelt Spreker de vraag of het wellicht bij mikroskopisch onderzoek gelukt is uitte maken, of de nieuwvorming vaneen corpus luteum is uitgegaan? Prof. Treub zegt dat hij, wat de eerste mededeeling betreft, van ietwat andere meening is dan Prof. Kouwer. Uit de onderzoekingen van Bossi en van Pa vlo w is toch wel gebleken dat osteomalacie niets is dan een symptoom vaneen stoornis, waarvan wijde eigenlijke oorzaak niet kennen. Als vochtigheid zoon groeten invloed bad als sommigen beweren, dan zou er hij ons te lande veel meer osteomalacie moeten zijn. Ook slechte levensomstandigheden zijn niet altijd in het spel. Spreker heeft drie gevallen gezien; twee waren uit de zeer gegoede klasse. De derde, uit den arbeidersstand, had ook geen gebrek geleden. Bossi heeft aangetoond dat stoornissen inde functie der bijnieren groeten invloed hebben; verder hebben zoowel de experimenten van Pavl ow, als een waarneming door Spreker gedaan bij eene patiënte van Rui tin ga, bij welke osteomalacie optrad doordat een gal fistel alle gal voor het organisme verloren deed gaan, terwijl herstel volgde na operatieve genezing van den fistel, geleerd, dat afwezigheid van gal een stoornis inde stofwisseling geeft, die tot osteomalacie kan voeren. Het eenige positieve, dat wij verder nog weten is, dat de functie van het vrouwelijk geslachtsapparaat een groeten invloed heeft op de osteomalacie inde gevallen waar praedispositie voor dit lijden bestaat. He osteomalacie is wel niet uitsluitend maar toch hoofdzakelijk een ziekte van do vrouw. Onder deze omstandigheden vindt

183

Sluiten