Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke een jaar later plaats had. Gedurende deze laatste zwangerschap werd ook het rechter heen pijnlijk, zoodat hot loopen slechts met behulp van twee stokken mogelijk was. Status praesens. Algemeene toestand goed. Inde longen geen afwijkingen, evenmin aan het hart, behalve een licht systolisch geruisoh aan de punt. Urine normaal. Na opheffen van den sterken hangbuik staat de fundus uteri rechts twee, links drie vingerbreedten onder den ribbenboog. Het hoofd dobbert boven den ingang, de rug bevindt zich links. Het kind is klein en zeer bewegelijk. De harttonen zijn goed. De bekkenmaten zijn: spinae 25, cristae 28Vs, omtrek 86, spin. post. 9Vs, Baud. 18V*, 0. D. 103/4, 0. Y. met Bylicki gemeten ruim 9, tui. ischii 7Vs- Bij inwendig onderzoek blijkt het linker schaambeen dichter bij de mediaanlijn te staan dan het rechter, de schaamboog is zeer nauw. De streek van het rechter acetabulum verheft zich als een breede heuvel inde bekkenholte. Links puilt het acetabulum eveneens naar binnen uit, de heuvel is hier minder breed maar hooger en met scherpe kammen bezet. Het bekken is hierdoor inde dwarse afmeting aanzienlijk vernauwd, de symphysis steekt snavelvormig naar voren uit. Het sacrum is in dwarse richting licht convex, in overlangsche richting vlak. Ook bij uitwendig onderzoek vertoont het bekken vele bijzonderheden, o.a. is er een dubbelzijdige pathologische luxatio femoris, welke ineen afzonderlijk opstel uitvoerig zullen beschreven worden. Na een verblijf van vier weken inde kliniek, gedeeltelijk in, gedeeltelijk buiten bed doorgebracht, krijgt de vrouw ’s avonds plotseling temperatuursverhooging tot 88°. Het linker been is wat oedemateus, de streek boven de groote vaten onder het lig. Poupart. is gevoelig, ’s Nachts 2 uur breken de vliezen en loopt een vrij groote hoeveelheid vruchtwater af. De vrouw heeft geen pijn. Bij navragen zegt ze vier weeën gehad te hebben, maar na het breken der vliezen waren deze niet meer teruggekomen. De assistent vindt bij uitwendig onderzoek de baarmoeder slap, het hoofd hoog boven den bekkeningang, bewegelijk. De rug ligt links, de stuit bevindt zich inden fundus. De harttonen zijn niet te hooren. De lig. rotunda zijn niet gespannen, de buik is niet pijnlijk bij betasten, de blaas is leeg. Bij inwendig onderzoek blijkt het ostium externum zeer hoog te staan; de rand is slap. De voorlip is lang en dik, ook de achterlip is te voelen. Er is een ontsluiting van 3 cM. Het hoofd is met den vinger niet te bereiken, inde vagina bevindt zich een weinig donker bloed.

300

Sluiten