Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESULTATEN DER BACTERIOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. f■) mikrosk.: coocen, meest als staphylocoocen, maar enkele in rijen van hoogstens 3 liggend, twijfelachtig of’t streptococcen zijn. Etter uiteen ) 2) in bouillon aëroob: reincultuur van staphylocoocen. huidabscesje. ) 3) „ „ anaëroob: reincultuur van staphylocoocen; slecht gegroeid. \ 4) entstreeh op bloedagar'. zie 5); ook mikroskopisoh geheel hetzelfde beeld. I 5) entstreek op bloed'agarplaat vóór het inwend. onderzoek: geel-witte, de oudere goudgele, speldeknopgroote kolonies, de verst ontwikkelde haemolytisch. Mikrosk.: reincultuur v. staphylocoocen: staphyl. a.ureus haemoh/tieus. V I 6) mikrosk.-. bacteriën en bacillen in alle denkbare vormen; alleen géén duidelijke streptococcen. Vaginaal 26 uur na het inwend. t 7) in bouillon aëroob: staphylocoocen en daarnaast bacillen v.d. meest verschillende soorten, slijm. J onderzoek <8) „ „ anaëroob: staphylocoocen, maar bovendien allerlei andere bacteriën en bacillen. (1 uur ante rnortem) 19) entstreek op bloedagar: zooals 5); mikrosk. echter behalve staphylocoocen ook nog dikke bac\ ' teriën van geringe lengte. I 28 uur ante rnortem; 10) aëroob (bloedagarplaat): reincultuur van kleine, stipvormige zwarte kolonies, welke zich bij hun verderen groei naar de oppervlakte dringen en daar speldeknopgroote goudgele kolonies 1 vormen, welke op lateren leeftijd haemolyse vertoonen. Mikrosk. reincultuur v. sta-1 phylococeen: staphyloeoccws aureus haemolyticus. Ze groeien ook anaëroob in bouillon goed ] verder. Lecithine-virulentie proef zonder resultaat. j ( ") aero°b (bloedagarplaat): precies zooals 10), en ook met duidelijk méér koloniës. 122 uur ante rnortem j !i) anaëroob (Schottmüller): kleine witte haemolytische kolonies. Mikrosk.: reincultuur van staphylocoocen. Deze groeien in bouillon aëroob goed, anaëroob slecht. 4 uur ante rnortem 1 *3) aero(bloedagarplaat): precies zooals *°), maar het aantal kolonies is veel talrijker. \ f 14) anaëroob (n. Schottmüller): precies zooals 12), maar grooter aantal kolonies en kleiner. / 75) aëroob (bloedagarplaat): talrijke kleine gele kolonies; mikrosk. reincultuur v. staphylocoocen. Ze groeien in bouillon Bloed post ) goed verder, ook aëroob.—Lecithine-virulentie proef: op alle platen talrijke kolonies. rnortem. )1 6) anaëroob (n. Schottmüller): talrijke kolonies, veel kleiner dan die in 12), mikrosk.: reincultuur v. staphylocoocen. \ Ze groeien in bouillon verder aëroob: slecht, anaëroob: niet veel beter. leverabsces: mikrosk. praeparaat precies als L ( ~ , , r r r > opvallend weinig bacteriën intraphagocytair. Nierabsees. ~ ~ ~ ~ / Pectoralisabsces: aëroob in bouillon reincultuur v. staphylocoocen. Placentapolyp: overal hoopjes staphylocoocen in reincultuur. Uterus: kleine vaatjes geheel verstopt door hoopjes staphylocoocen.

118

Sluiten