Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 GEVALLEN VAN HEBOSTEOTOMIE (de snoo) WEGENS INGANGSVERNAUWING.

| " ~ 4.5. T~ «• j 7- j ~8- >'• 1;!- ? para. Ip. Tp. II p. VII p. VI p. II p. yn P- 1 'P- 111 P- vm P- VII Jl' VII 1 p' Leeftijd. 25. j. 27 j. 30 j. _3oj. . 27 i- J°j' 28 81 *_ ' Hist partns; 19Q7. K°:'m 1908. NV Voria-e haringen I – I°. spont. f IV spont. f 4 X kunstmatige en IV V. en E. f j I°. perforatie. |4° en 2°. a terme – I°. tang. f /ie N°. 7. I°. V. en E. f Zie N°. ó. Vorige ge . 2°tangf 2 X maal spontane 2V V. en E. f I (tympania uteri, , doodgeboren. 2°. tang, leeft. 2. V. en E. leeft. 3°; p. an. f I . vroeggeboorte. 3°. p.a. p. f 1907, N°. 209). , 3°-6V p. ap, f.V.en E T 4° pa f 4 kinderen dood, 4°. p. s. p. leeft. ! hiervan 2 kinderen 4 p. s. p. leeft. F 1 2 levend. , s°. p. s. p. leeft. | dood en 2 levend. S•P-s- P- T 1 6°. p. s. p. f Beide laatste malen ontstond uterusruptuur. | stirs-, cï‘Sa fffi- avl ,w, vvr g“‘l. | CÓnLFBf i OnLïA*' j f Omik’?9. Omtrlk 96. On.tr;,f9l.- j Ömtrek 78. Omtrek 85. On.trek 77. Verloop der burin* Vroeg breken der i Vliezen breken bij Opname, nadat het I Ontsl.tijdp. 12 uur. Ruin. 24 uur na Ontsl.tijdp. 48 uur. ' Ondanks zeer Opname met volk. Vliezen breken bj Vliezen bij volk Patiënte voelt hare Opname met volk. 12 uren na volk vóór de onerat“g vHefen Matige volk. ontsl. Voorste vruchtwater den Bij volk. ontsl. het begin der haring Vliezen gebroken krachtige weeën ontsl. en staande fa c.M. ontsl. Hoofd ontsl gebroken De weeen niet Als ontsluiting, staande ontsl komt het half voor de operatie. e g , vorigen dag afge- vliezen gebroken. opgenomen met bij volk. ontsl. Ach- komt de ontsl. niet scheur. Na het goed vervormbaar, schedel puilt sterk gemerkt wordt dat scheur en voorlig- mgedaalde hoofd Na fiÓ uren treedt wanverhouding. loopin is bij volk. Hoofd puilt zeer gebroken vliezen, terste wandb.ligg. | verder dan 6 c.M. breken plaatst het kruinliggmg. Zeer uit in krumligging. zij m partu is, is gende navelstreng, niet verder Hooge gevaar voor het Zeer krachtige ontsl. De haring sterk uit. volk. ontsl., sterk Hoofd puilt sterk , wegens druk van hoofd zich m kruin- krachtige weeen. Zeer krachtige er reeds dreigende Op de achter vlakte tang mislukt, kind on Onname weeën Sterke rek- heeft reeds 2 dagen gerekt o. u. s., uit. Na 3 uren hooge de cervix tusschen ligging. Na 11 uren Na 3 uur worden weeen des ondanks uterus ruptuur. van t schaambeen Nephntis en vóór der kina van het ou s *eduurd Temp. 38,5. voorste wandbeen- tang, mislukt. hoofd en bekken- is het nauwelijks de harttonen slecht, wijkt de vroegere Hooge tang mislukt. is een sterke pyehtis. harig Opname met nage-' ° 2 °/oo eiwit. ! ligging. Hooge tang ring. dieper gekomen. zaagvlakte met exostose. g noeg volk. ontsl. mislukt j den'’ navef J . I Aan welken kant. ! Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. | i Methode: subcutaan. Doederlein. Doederlein. Doederlein. Bumm. Bnmm. Bumm. Bumm. Bumm. Bumm. Bumm. Bumm. Bumm. | ' Bloeding. Geen. Weinig. Hevig, daarom: Geen. Sterk. Sterk. | Matig. Geen. Matig. Sterk. Gering. Hevig. Matig. | f Veroorzaakte Wondje „ _ Blaas aangestoken. j Blaas aangestoken. ■ verwondingen. inde vagina. Baring Hooge tang. I Hooge tang. Versie en extractie. Hooge tang. Hooge tang. Hooge tang. ! Spontaan. Ho0«e Hooge tang. Hooge tang. Versie en extractie. Hoo^teng. geëindigd door . Episiotomie. i toenTe" harttonen slecht werden uit. i I gangstang. Episiotomie. Verschenrin(ren _ _ I Cominuniceerende Met de beenwond Met de beenwond v erscneuiingen. , 1 verscheuring, I cominuniceerende cominuniceerende doorgaande tot’ in I verscheuring van (?) inde de hlaas 1 den vaginaalwand vagmaalwand . (hechting). (hechting). Toestand p. o. Goed. Goed. Goed. Goed. Goed. Anaemisch. | Goed. Anaemisch. Goed. Goed. Goed. Wat anaemisch. Klein frequente Kraambed 1 maal 37° 7 overi- Normaal. Licht gestoord. Normaal. Normaal. Ernstig gestoord. 1 Normaal. Gestoord. Lichte Normaal. Normaal. Normaal. Geringe Kraambed. (Haematoom). j j temp.-verhoogmg. temp.-verhoogmg. rp, , – ( tst„ PPTI wppb ' _ __ ' _ | Den 11'len dag out- | | Na 5 weken Imt linker labium staat een linkszijdige geringe phlegm. | majus ' | phlegm. alb. dol. a’b. dol. sm. Opgestaan na 12 dagen. 14 dagen. 16 dagen. | 12 dagen. 12 dagen. 50 dagen. j 12 dagen. 30 dagen. 20 dagen. 13 dagen. 15 dagen. 16 dagen. ±2O dagen. Nabehandelin* Pleister Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Zandzakken. Nabehandeling. Za^^ken. Catheter a demeure.! Catheter a demeure. Catheter a demeure. Catheter a de,neme. Catheter k deraeure. Catheter a demeure. Catheter a demeure. Blaasfistel sluit zich spontaan. Klachten bij Geen. Geen. Geen. j Geen. Geen. Is nog zwak, her- Geen. Geen. Geen. Geen. Geen. Geen. Eersjt na maanden ontslag. zich thuis na 0 | eenigen tijd. Loopt goed. Bij de geboorte. Asphvctisch, goed. Deuk in het Asphyctisch, goed. I Goed. Diep asphyctisch, Goed. Goed. Diep asphyctisch, Diep asphyctisch, Goed. Goed. Goed. .1 J ” voorhoofd. Goed. goed. Deuk in het komt met hip goed. "rt ) wandbeen. Bood. | Gewicht. 3,000. 3,500. 3,680. 2,890. 3,840. 3,680. 2,670. 3,500. 3,550. 3,600. 2,320. j 3,500. 4,600. • / Bil ontsla* Geen callus Geen oallus. Sterke Geen callus. Geen oallus. Sterke Breede spleet Groote Groote Matige bewegelijk- Geen callus. Vrij Beiderzijds bewege- Geen callus Geen Geen bewegelijk| | ' ” Bewegelijkheid? bewegelijkheid. Bewegelijkheid? 1 bewegelijkheid. (zie plaat 9). bewegelijkheid. bewegelijkheid. heid. Geen callus. groote bewegelijk- lijk. Geen callus. bewegelijkheid. bewegelijkheid, heid. Geen callus. 23 1 j to 1 1 iaar of lailo.er _ Geen callus. Sterke Geen callus te Geen callus. Sterke Spleet nauw Geen callus. Geen callus. Geen Geen callus. Links bewegelijk. Op de achtervlakte Na 3 maanden | \ J S bewegelijkheid. voelen. bewegelijkheid. (plaat 10) achter de Veerende bewege- bewegelijkheid. Duidelijke bewe- Rechts met bewe- „c.M. hooge ribbel. rechts nog geen h j ! 0 ' Bewegelijkheid? " symph. een breede lijkheid. Duidelijke gelijkheid. 1 gelijk. Links geen Geen bewegelijk- | callus. . ® , j 6 riggel. spleet. | callus, rechts wel. heid. -o 111 | r | ! ;S fj jjjj (je volgende | Geen uiteenwijking Spontane baring. Zie N°. XII. I Zie ,N°. X. g ' ! I der zaagvlakte I Kind 2,840, -d ; : ’ ° i (kunstmatige j week hoofd. A ■ : , j | vroeggeboorte). ) Uiteenwijking? Voorde i —. | 9- 9. 9t. 13. 12. | i hebosteotomie. |\\ Dadelijk | 1!>- 13’ 13’ 18’ 12‘ lÖn na de baring. .S / Bij ontslag. I j 13. 12. j 12,.). 13,.i. 11. Na Ijaar of langer. _ | 10 c.M. 10,5 c.M. 10 c.M. 12 c.M. j – 13. 10{. ' 10,5. 13,5. 10. 11.

Sluiten