Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Bijdrage tot de kennis der placentatie bij den mensch, (Met 42 afbeeldingen), door N. J. A. F. Boer ma, Vrouwenarts te Groningen 183 Verslag van het behandelde inde Vergaderingen van 21 Mei, 8 Oct., 12 Nov., 17 Dec. 1911, en van 14 Jan., 18 Febr. en 17 Maart 1912, der Nederlandsohe Gynaecologische Vereeniging te Amsterdam (Met afbeeldingen), door Dr. Catharine van Tussenbroek. 226 Treub: Chloorzink-pasta bij carcinoma uteri 226 Mendes de Leon: „ „ „ „ 227 K«»»er; „ „ „ „ 227 Mendels; „ , „ „ 228 Yan de Velde: Yaccine-therapie vrouwelijke gonorrhoe 228 Slingenberg: „ , „ „ 232 Yermeij „ bij staphylococcen en tuberculose 241 Treub: Peritoneale wondbehandeling, 242, 248, 249, 251, 252, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Kouwer: „ „ 247, 249, 250, 251, 293, 294, 296, 296, 297, 299 Mendels: „ „ 248, 250, 252 Yan der Hoeven: „ „ 248, 249, 250, 252,253,262, 293, 295, 296, 297, 298, 300 Yan de Velde: „ „ . .248,250,252,294,295,297, 298 Stratz: „ „ 248, 251, 253 Ribbius: „ 248, 249, 252, 295, 296, 300 Yermeij: „ , 249, 251, 298, 299 Slingenberg: „ „ 250 Driessen: „ „ 250, 253, 301 Jessurun: , „ 253 Mendea de Leon: „ v 263 Nijhof f: „ „ 294, 296, 297 Boerma: Jonge raenscheljjke eieren 253 Yan Kesteren: Yarices aan de oppervlakte van uterus-fibromyomen .... 258 Driessen: Adenoma malignum Corporis uteri 258, 262 v.d. Hoeven: „ „ „ . 261 v.d. Hoeven: Oorzaak en behandeling stuitligging 264, 285 Kouwer: „ , , „ 267, 278 Yermeij; „ „ „ „ 270 van Tussenbroek: „ „ „ „ 270, 287 Driessen: „ „ „ 271 v.d. Horn v.d. Bos: , „ „ „ 271 Götte: „ , „ „ 272 van de Velde: „ , „ „ 272, 287 de Snoo; „ „ „ „ 272, 286 Treub: „ „ „ 273 Stratz; , „ , „ 285 Ribbius; „ „ „ „ 287 Slingenberg: _ „ „ „ 288 Kouwer; Misvorming der vrouwelijke geslachtsdeelen, o. a. Dubbele vagina, haematokolpos, enz 274 de Snoo: Mola desfruens 277 de Snoo: Thrombose bjj kraamvrouwen 288 Stratz: Phylogenese der genitalia 301 Nijhoff: Afgescheurd hoofd 302

Sluiten